Belangrijkste graadpleegde bronnen:

  • D. de Boer e.a.: Nederland rond 1900, Contouren van een cultuur, Haarlem 1972
  • Nico J. Brederoo: Charley Toorop - Leven en werken, Amsterdam 1982
  • F.I.R. van den Eeckhout: Jan Toorop, Blaricum 1926
  • Victorine Hefting: Jan Toorop, een kennismaking, Amsterdam 1989
  • Miek Janssen: Herinneringen aan Jan Toorop, Amsterdam 1933
  • A.B. Loosjes-Terpstra: Moderne Kunst in Nederland 1900-1914, Utrecht 1959
  • Albert Plasschaert, Jan Toorop, Amsterdam, 1925
  • William Rothuizen: Jan Toorop, een schildersleven, Vrij Nederland, 11 maart 1989
  • Francisca van Vloten: Heimwee houdt ons gevangen - Kunstenaarsbrieven aan Mies Elout-Drabbe, SBK Zeeland, Slibreeks no 49.