Gerrit Benner

(Leeuwarden 1897-1981 Nijemirdum)

De Friese schilder Gerrit Benner stond bekend als een kunstenaar die continue in strijd was met het werk dat hij maakte. Dit hield in dat Benner zelfs zijn eigen gemaakte werk tot en met de Tweede Wereldoorlog in zijn geheel verbrandde. Zijn werk kenmerktte zich door een expressieve schilderstijl, waarbij natuur centraal stond. 

In zijn onderwerpen koos Benner voor landschappen, vogels en bloemen die hij op fabelachtige wijze weergaf. 

Na 1962 neemt het schilderen met grove materie af en maakte hij plaats voor het werken met brede kwasten, waardoor lange en brede streken op het doek ontstonden. Tot een gehele abstractie kwam het nooit. Het ging Benner niet om een pure weergave van de werkelijkheid, maar juist om de eenvoudige vormen en kleuren die het landschap en de natuur te bieden hadden. Meestal werkte hij met vier of vijf vaste kleuren.

Vanaf 1954 nam Benner het atelier van Karel Appel over in Amsterdam. In deze periode richtte hij zich voornamelijk op het Friese landschap. Zijn werk kenmerkt zich door abstractie en veelkleurigheid die men kan rekenen tot de Neo-expressionistische en abstract-expressionistische stijl.