Johan Dijkstra

(Groningen 1896-1978)

Woonde en werkte in Groningen en Amsterdam. Leerling van de Academie ‘Minerva’ te Groningen o.l.v. D. de Vries Lam (ook les gehad van F. H. Bachg te Groningen), van de Rijksacademie te Amsterdam o.l.v. J.J. Aarts en R.N. Roland Holst. Schildert, aquarelleert, tekent (ook etsen, litho’s en houtsneden) landschappen, portretten, monumentale kunst; mozaïken, gebrandschilderde ramen, protestants religieuze kunst. Van ca. 1925 tot ca. 1945 ‘expressionistisch’. Behaalde in 1925 een prijs uit het Willink van Collenfonds, in 1956 de ‘Culturele prijs’ van Groningen. Gaf les aan W.H. Leemhuis en J. van Zuijlen. In 1926 lid van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam, lid van ‘De Ploeg’ te Groningen ‘De Grafische’, de Hollandse Aquarellistenkring enz.

Tentoonstellingen: Groninger Museum 1958.
Musea: o.a. Haags Gemeentemuseum.

Johan Dijkstra is considered one of the most important artists of ‘De Ploeg’ in Groningen. With Jan Altink, Jan Wiegers and George Martens he founded the artist association in 1918 to organize exhibitions of modern art and show artists and public the latest developments in art, architecture and literature. Around Jan Wiegers formed a group of Ploeg-painters who found their inspiration in expressionism. Wiegers brought the modern style back to the Netherlands in 1921 after his stay in Switzerland with Ernst Ludwig Kirchner. De Ploeg artists began to experiment with colour, wax paint and expressive form.   Johan Dijkstra was educated in Groningen and at the Rijksacademie Amsterdam, and initially earned his living by making illustrations and advertising work. Dijkstra also experimented with colour and technique after Wiegers’ return. He was influenced by French and Flemish artists, whose work he saw at Pictura-exhibitions, and the work of Vincent van Gogh inspired him. At the end of the twenties, the expressionist influence diminished.

(Bron: Scheen)

&nb

  • Naam: Johan Dijkstra

  • Geboren 1896

  • Overleden 1978

  • Schilder.