Willy Sluiter

(Amersfoort 1873-1949 Den Haag)
 

Willy Sluiter, een van de organisatoren van de tentoonstelling, verhuisde in 1901 naar Katwijk. Het schilderij De drie generaties, Katwijk aan Zee (zie afb.) is waarschijnlijk tussen 1901 en 1910, het jaar waarin hij naar Laren verhuisde, gemaakt. Het vertoont sterke overeenkomsten met een werk van Gerhard Morgenstjerne Munthe uit 1906 getiteld Aankomst van een pink. Op beide schilderijen staat een groepje dames rechts in de voorgrond. De dame met haar handen in de zij, gehuld in een wit schort en wit mutsje, staat op beide schilderijen afgebeeld. Ook de twee naderende bomschuiten en de man te paard in de branding komen overeen. Dit doet sterk vermoeden dat de kunstenaars het tafereel samen hebben geobserveerd.

Sluiter, door zijn biografen ookwel de ‘Gentleman-kunstenaar’ genoemd, was afkomstig uit een welgesteld gezin. Zijn opvoeding en persoonlijke connecties zullen hem ongetwijfeld hebben geholpen bij het vergaren van opdrachten, maar ook zijn onvermoeibare inzet voor het culturele leven in o.a. Katwijk, Laren en Den Haag droegen daaraan bij. Zo organiseerde hij de Nationale Visserijtentoonstelling, maakte hij zijn huis in Katwijk tot een ontmoetingsplaats voor kunstenaars enwerd hij voorzitter van Pulchri Studio in Den Haag. Hij was een getalenteerd tekenaar en goed in staat om mensen vlot en raak te typeren. Het lag daarom voor de hand om zijn geld ook te verdienen met portretten en affices. Met zijn verhuizing vanuit Katwijk naar Laren en later naar Den Haag veranderden ook zijn onderwerpen. Waar hij eerst vooral de werkende mens schilderde ging zijn aandacht nu steeds vaker uit naar de flanerende mens en het mondaine leven. Het strand met zijn vissers maakte plaats voor de boulevard met modieuze types.

In het uiteenlopende oeuvre van Sluiter zijn de beide invloeden van de Haagse School en de Amsterdamse impressionisten niet te ontkennen. Zo is zijn bewondering voor B.J. Blommers en Jozef Israëls zichtbaar in zijn kleurgebruik en penseelvoering. Zijn onderwerpkeuzes, die langzaamaan verplaatsten naar de stad en het moderne leven, verraden de invloed van Amsterdamse impressionisten. In Katwijk ontmoette hij ook buitenlandse kunstenaars onder wie de Duitser Hans von Bartels. Het Katwijks Museum heeft een vlot geschilderd portret van Von Bartels in bezit, gemaakt door Sluiter in 1910. Het is niet ondenkbaar dat de twee kunstenaars het goed met elkaar konden vinden vanwege hun soortgelijke achtergrond. Ook Von Bartels was afkomstig uit een welgestelde (zelfs adellijke) familie. Hij had uiteindelijk een belangrijke invloed op Sluiter en stimuleerde hem om vrijer en krachtiger te gaan schilderen.