Schlobach, Willy

Schlobach, Willy Willy Schlobach

Willy Schlobach, geboren uit Duitse ouders, was een Belgische impressionistische en symbolistische schilder van landschappen, portretten en stillevens. Hij kreeg zijn artistieke opleiding aan de Academie van Brussel van 1878 tot 1880, waar hij bevriend raakte met de beroemde Belgische schilder Theo Van Rysselberghe. Schlobach was, samen met zijn vrienden James Ensor en Willy Finch, een van de oprichters van de kunstenaarsgroep 'Les XX' in 1883. Daarnaast nam hij regelmatig deel aan de tentoonstellingen van 'La Libre Esthetique ', en was hij lid van vereniging L’Essor. Schlobach verhuisde in 1887 naar Londen, waar hij het werk van de Prerafaëlieten onderzocht en beïnvloed werd door zowel de Amerikaanse schilder James Whistler en de Britse schilder William Turner. Na het zien van het werk van Georges Seurat op de Salon in 1887 experimenteerde Schlobach met de neo-impressionistische stijl. Seurat noemde hem ‘de beste Belgische Divisionist’. Uiteindelijk verliet Schlobach de impressionistische stijl en raakte hij in 1889 beïnvloed door het symbolisme. In 1890 exposeerde hij werk dat geïnspireerd was op de poëzie van Emile Verhaeren en Charles Baudelaire. Vanaf 1912 exposeerde Schlobach regelmatig samen met zijn vriend Theo Van Rysselberghe op de Salons van 'La Libre Esthetique'. Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar Nonnenhorn in Duitsland.

 

Bronnen/Naslagwerken:            

De Mont 1903 (Koppen en busten), p. 247-252; Bénézit 1966; Legrand 1971, p. 276; Eemans 1975; Berko 1981; Flippo 1981; Block 1984, p. 29 en passim; Piron 1999, dl. 2, p. 1189 (als: Schlobach, Willy); Draguet 2004 (symbolisme), p. 56 en passim.

 

Willy Schlobach, born out of German parents, was a Belgian Impressionist and Symbolist painter of landscapes, portraits and still lifes. He received his artistic education at the Academy of Brussels from 1878 until 1880, where he became friends with the renowned Belgian painter Théo Van Rysselberghe. Schlobach was, together with his friends James Ensor and Willy Finch, one of the co-founders of the artistic group ‘Les XX’ in 1883. He participated regularly at the exhibitions of ‘La Libre Esthétique’. He moved to London in 1887 where he examined the works of the Pre-Raphaelites and got influenced by both the American painter James Whistler and the British painter William Turner. He experimented with Neo-Impressionism after seeing the oeuvre of Georges Seurat at the Salon in 1887, Seurat called him ‘the best Belgian Divisionist’. Eventually, Schlobach abandoned the Impressionist style and got influenced by Symbolism in 1889. He exhibited his oeuvre in 1890, inspired by the poetry of Emile Verhaeren and Charles Baudelaire. From 1912 onwards, he frequently exhibited his work together with his friend Théo Van Rysselberghe at the Salons of ‘La Libre Esthétique’. After the First World War, he moved to Nonnenhorn in Germany. 

  • Naam: Willy Schlobach
  • Geboren Brussel België 1864
  • Overleden Nonnenhorn Duitsland 1951
  • .

Willy Schlobach

Geboren: Brussel België 1864.

Overleden: Nonnenhorn Duitsland 1951.

Werken van Willy Schlobach (1864-1951)

Nonnenhorn, Beieren
Willy Schlobach (1864-1951)
Verkocht