Hambuchen, Wilhelm

Hambuchen, Wilhelm Wilhelm Hambuchen

Wilhelm Hambüchen werkte vanaf 1904 in het Noordzeegebied: hij maakte regelmatig studiereizen naar de Belgische en Nederlandse kusten. Tussen 1905 en 1908 werkte hij in Katwijk, waar hij met andere Duitse schilders in de zomer naartoe trok om het aantrekkelijke vissersleven te verbeelden. Hoewel hij aanvankelijk decor- en theaterschilder was, specialiseerde hij zich nu in kust- en strandgezichten. In een brede, vlotte toets schilderde hij de bomschuiten, de visafslag en het strand onder de Hollandse wolkenluchten. 

  • Naam: Wilhelm Hambuchen
  • Geboren 1869
  • Overleden 1939
  • .

Wilhelm Hambuchen

Geboren: 1869.

Overleden: 1939.

Werken van Wilhelm Hambuchen (1869-1939)

Strandgezicht met bomschuiten
Wilhelm Hambuchen (1869-1939)
Verkocht