Martinus (Tinus) Jacob van Doorn

"Don Quichot en Sancho Panza"


nummer 13695
Kunsthandel Studio2000 SchilderijIllustratie

Tinus van Doorn

Geboren: Padang Sumatra 1905.

Overleden: Ukkel 1940.

Schilder.

Meer Doorn, Tinus van

TINUS VAN DOORN
Padang Sumatra 1905- 1940 Ukkel

DON QUICHOT EN SANCHO PANZA
1935

Olieverf op doek
173x133 cm. 
Gesigneerd: rechts onder

Tentoongesteld: Museum van nieuwe religieuze kunst, Utrecht 10 juli-5 sept 1960 Museum Boymans, 9 juni-9 juli 1945, Tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk van Tinus van Doorn 1905-1940.

Literatuur: Tentoonstellingscatalogus: Tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk van Tinus van Doorn 1905-1940, Museum Boymans, 1945, Cat. nr. 23, afb. 8. Expositie: De Beyerd Breda, 1958, nr 36; Museum van nieuwe religieuze kunst, Utrecht 10 juli-5 sept 1960, nr 30 beschreven wordt: 15 juli 1960 in Utrechtsch Nieuwsblad ea door C.A.S..'Tinus van Doorn's kunst van bijzonder spiritueel gehalte de geharnaste ridder met opgeheven zwaard op een moeizaam stappend ros en aan de voet van het schilderij in parallesituatie de dikke knecht, moe vooroverhangend op zijn stramme ezel. De Maasbode, 22 augustus 1960, illustratie bij krantenartikel. Utrechts Nieuwsblad 1960 'Don Quichotte getuigt van een volop verrassende ''ingeleefdheid'' in de psyche van Cervantes' held (maar bekijk ook de angstige Sancho Panza op zijn grauwtje!) Arhnems dagblad 12-7-1960  Tinus van Doorn: Schilder van een imaginaire wereld, illustratie bij krantenartikel. Nieuw Utrechts Dagblad 15-07-1960 Tinus van Doorn's kunst van bijzonder spiritueel gehalte.


TINUS VAN DOORN
Padang Sumatra 1905- 1940 Uccle

DON QUICHOT AND SANCHO PANZA
1935

Oil on canvas
173x133 cm.
Signed: lower right

Exhibited: Museum of new religious art, Utrecht 10 July-5 Sept 1960 Museum Boymans, 9 June-9 July 1945, Exhibition of paintings and sculptures by Tinus van Doorn 1905-1940.

Literature: Exhibition catalog: Exhibition of paintings and sculpture by Tinus van Doorn 1905-1940, Museum Boymans, 1945, Cat. no. 23, fig. 8. Exhibition: De Beyerd Breda, 1958, no. 36; Museum of New Religious Art, Utrecht July 10-Sept. 5, 1960, No. 30 is described: July 15, 1960 in Utrechtsch Nieuwsblad et al. By CAS.'Tinus van Doorn's art of special spiritual content the harnessed knight with raised sword on a difficult stepping steed and at the foot of the painting in parallel situation the fat servant, tired, leaning forward on his stiff donkey. De Maasbode, August 22, 1960, illustration with newspaper article. Utrechts Nieuwsblad 1960 'Don Quichotte bears witness to a plethora of surprising' 'intuition' 'in the psyche of Cervantes' hero (but also look at the frightening Sancho Panza on his gray!) Arhnem's daily newspaper 12-7-1960 Tinus van Doorn: Painter of a imaginary world, illustration with newspaper article. Nieuw Utrechts Dagblad 15-07-1960 Tinus van Doorn's art of special spiritual content.

Olieverf op doek

Meer werken van Tinus van Doorn

De verliefden
Tinus van Doorn
Boerin met kalf
Tinus van Doorn
Verkocht
Masker 1934
Tinus van Doorn
Christus en de wereld
Tinus van Doorn
Verkocht
Zelfportret met ekster Gerrit
Tinus van Doorn
Verkocht
Zelfportret met kat
Tinus van Doorn
Dravend paardje 1932
Tinus van Doorn
Demasqué
Tinus van Doorn
Boer in maanlicht
Tinus van Doorn
Fortune
Tinus van Doorn
Naakt met vruchten
Tinus van Doorn
Poppentooneel
Tinus van Doorn
De gebroken viool
Tinus van Doorn
Christus aan het kruis
Tinus van Doorn
Sint Juttemis
Tinus van Doorn
Jezus in de Olijfgaard
Tinus van Doorn
Eva
Tinus van Doorn
De Oogst
Tinus van Doorn
Verkocht
Boerenjongetje
Tinus van Doorn
Schedel met ekster
Tinus van Doorn
Schedel met kaars
Tinus van Doorn
Vogelkopje en nestje
Tinus van Doorn
Zonder titel
Tinus van Doorn
Verkocht
Dame met hoed
Tinus van Doorn
Verkocht
De harmonicaspeler
Tinus van Doorn
Olifant
Tinus van Doorn
Verkocht
Boer en Paard
Tinus van Doorn
Verkocht
Het paradijs 1932
Tinus van Doorn
Verkocht
Interieur
Tinus van Doorn
Vrouw met cantharellen
Tinus van Doorn
Verkocht
Zonder titel
Tinus van Doorn
Paddenstoelen
Tinus van Doorn
Verkocht