Thérèse Schwartze

(Amsterdam 1851- 1918)

Thérèse Schwartze werd geboren als dochter van de bekende Duits-Amerikaanse portretschilder, Johan George Schwartze. Vader Schwartze merkte al vroeg de kunstzinnige aanleg van Thérèse op en hielp vanaf dat moment mee om haar talent verder te vormen. Na het overlijden van Johan in 1974 moest Thérèse de kost gaan verdienen voor haar familie. Om deze reden werd zij lid van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in Amsterdam en zond zij haar werk in naar de Internationale Salon de la Société des Artistes in Parijs. In 1880 wordt Schwartze uitgenodigd om op paleis Soestdijk les te geven aan prinses Marie van Pruisen, de schoonzus van koning Willem III. Het jaar daarop volgt Thérèse’s eerste koninklijke opdracht, een portret van koningin Emma met haar dochter prinses Wilhelmina. Na de voltooiing van dit werk werd Schwartze nog verschillende malen ter commissie gevraagd door de Oranjes, onder andere het inhuldigingsportret van koningin Willemina is van haar hand.