Bosch Reitz, Gijs

"Tuin van Versailles"


nummer 15322
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Gijs Bosch Reitz

Geboren: Amsterdam 1860.

Overleden: 1938.

Meer Bosch Reitz, Gijs

GIJS BOSCH REITZ
Amsterdam 1860-1938

TUIN VAN VERSAILLES

Olieverf op doek
78 x 102 cm.
Gesigneerd: links onder 'Bosch Reitz'

Tussen 1902 en 1906 verbleef hij steeds een half jaar in Versailles om te schilderen; de andere helft van het jaar verbleef hij in zijn atelier in St. Ives. In Versailles schilderde hij de tuinen van het paleis in een zonnig, geelgroen palet en een losse toets, alsof het schilderen in Frankrijk de impressionistische stijl nieuw leven inblies. Bosch Reitz schilderde ook wel figuren, zoals in voorstellingen van openluchtconcerten, maar de meeste aandacht ging uit naar de tuinen zelf, met de oude fonteinen, balustrades en heggen. Zijn werk uit Versailles en het nabijgelegen Trianon werd in 1906 in Rotterdam bij Kunsthandel Oldenzeel tentoongesteld en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd geschreven: ‘Deze plaats van vereenzaamde weelde, van verstarde pracht-die-bleef; de, twee eeuwen oude, stijfheid van aanleg, betooverd, verjolijd door lente of zomer, verstemmigd door den weemoed van najaar, heeft den zwerver aangetrokken, die blijkbaar een aristocraat is…’. Bosch Reitz werd de ‘schilder van het aristocratisch landschap’ genoemd en geprezen om het gevoel van eenzaamheid en weemoed dat hij in zijn gedistingeerde schilderijen wist uit te drukken.

In de tuinen van Versailles maakte Bosch Reitz een aantal impressionistische schilderijen van openluchtconcerten in losse gele, groene en roze verfstreken; werken die een groot contrast vormen met die uit Laren. Wellicht was hij in Frankrijk opnieuw gecharmeerd geraakt van het impressionisme, en ging hij daardoor over naar een vrijere compositie, helderder kleurgebruik en een lossere toets. Ook zonder figuren schilderde hij de tuinen graag en met veel aandacht. De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef op 5 mei 1906 over de schilderijen van Versailles en het nabijgelegen Trianon: ‘Deze plaats van vereenzaamde weelde, van verstarde pracht-die-bleef; de, twee eeuwen oude, stijfheid van aanleg, betooverd, verjolijd door lente of zomer, verstemmigd door den weemoed van najaar, heeft den zwerver aangetrokken, die blijkbaar een aristocraat is….’ Als ‘schilder van het aristocratisch landschap’ prees men Bosch Reitz vooral om het gevoel van eenzaamheid en weemoed dat hij in zijn schilderijen wist uit te drukken.


GIJS BOSCH REITZ
Amsterdam 1860-1938

GARDEN OF VERSAILLES

Oil on canvas
78 x 102 cm.
Signed: bottom left 'Bosch Reitz'

Provenance: Private collection, The Netherlands; Six collection, The Netherlands.

Between 1902 and 1906 he always spent six months in Versailles to paint; he spent the other half of the year in his studio in St. Ives. In Versailles he painted the gardens of the palace in a sunny, yellow-green palette and a loose touch, as if painting in France breathed new life into the impressionist style. Bosch Reitz also painted figures, such as in open-air concerts, but most of the attention went to the gardens themselves, with the old fountains, balustrades and hedges. His work from Versailles and nearby Trianon was exhibited at Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam in 1906 and the Nieuwe Rotterdamsche Courant wrote: "This place of lonely opulence, of frozen splendor that remained; the two-hundred-year-old stiffness of construction, enchanted, lulled by spring or summer, tempered by the melancholy of autumn, has attracted the wanderer, who apparently is an aristocrat ... ". Bosch Reitz was called the "painter of the aristocratic landscape" and praised for expressing the feeling of loneliness and sadness he had in his distinguished paintings.

Doek

Meer werken van Gijs Bosch Reitz 1860-1938

Waterval Japan
Gijs Bosch Reitz 1860-1938
Tuin van Versailles
Gijs Bosch Reitz 1860-1938
Handwerkende vrouw, Runswick
Gijs Bosch Reitz 1860-1938
Iris
Gijs Bosch Reitz 1860-1938
Verkocht
Boslaan
Gijs Bosch Reitz 1860-1938
Verkocht
Trianon sous bois, Versailles
Gijs Bosch Reitz 1860-1938
Verkocht