Elout Drabbe, Mies

Elout Drabbe, Mies Mies Elout Drabbe

Mies Elout Drabbe

Rond de eeuwwisseling waren de recreatiemogelijkheden voor de mondaine bezoekers van Domburg grotendeels in handen van Paul Elout van Soeterwoude. De directeur trouwde op Walcheren de kunstzinnige Mies Drabbe (1875-1956) die in Middelburg lessen had gevolgd bij marineschilder Willem Johannes Schütz (1854-1933), voordat zij haar kunstzinnige talenten verder ontwikkelde aan de Haagse Tekenacademie. Naast stillevens en portretten etste, tekende en schilderde zij het Zeeuwse landschap in Domburg en omgeving.

Door Toorops zomerbezoeken aan Domburg, ontstond een hechter wordende vriendschap. Mies bleek niet alleen aangenaam gezelschap voor Toorop, maar zij zette zich tevens in voor zijn ideeën omtrent het kunstenaarsleven op Walcheren. Samen organiseerden zij in het tentoonstellingsgebouwtje de zomerexposities die landelijke bekendheid kregen door de avant-gardistische werken die hier jaarlijks getoond werden.Het contact met Toorop had ook artistieke gevolgen voor Mies Elout Drabbe. Elout Drabbe vroeg Toorop regelmatig om advies en de kunstenaar gaf haar graag raadgevingen. In bovenstaande potloodtekening van het Zeeuwse landschap is Toorops invloed merkbaar. Naast landschappen koos Mies ook stillevens en portretten voor haar schilderijen, tekeningen en grafiek, zoals het gelithografeerde portret van Toorop uit 1917 (collectie Zeeuws Museum, Middelburg).

  • Naam: Mies Elout Drabbe
  • Geboren Utrecht 1875
  • Overleden Rheden 1956
  • Schilder.

Mies Elout Drabbe

Geboren: Utrecht 1875.

Overleden: Rheden 1956.

Schilder.

Werken van Mies Elout Drabbe (1875-1956)

Meisje met strik
Mies Elout Drabbe (1875-1956)
Verkocht