Wiegman, Matthieu

Matthieu Wiegman

Geboren: 1886.

Overleden: 1971.

Schilder.

Wiegman, Matthieu

Matthieu Wiegman

Matthieu Wiegman

 

Omstreeks 1905 diende de zolderkamer van Leo Gestel (1881-1941) in de Amsterdamse Jan Steen¬straat als een ontmoetingsplaats voor jonge kunstenaars. Uitgaande van de vernieuwende kracht die zij vonden in het werk van Van Gogh en Paul Cézanne (1839-1906) zochten zij naar een beeldtaal waarmee zij een modern alternatief voor de verouderde Haagse School konden ontwikke¬len. De jonge Matthieu Wiegman (1886-1971) behoorde tot deze kring.

Wiegman voelde zich na zijn academietijd in Amsterdam aangetrokken tot het luminisme,

maar verbrandde al zijn werk toen hij zijn palet vernieuw¬de. Het was een strop voor de Bergense kunstverzamelaar Piet Boendermaker, die – op advies van Gestel – al deze werken had willen aankopen. De abrupte beslissing van Wiegman speelde korte tijd nadat hij samen met enkele kunstenaars, waaronder Dirk Filarski (1885-1964) en Gestel zelf, rond 1911 een boerderij in Bergen had betrokken. Het woonhuis met de atelier¬ruim¬ten hadden zij aangeboden gekregen van de Amsterdamse kunsthandelaar August Masch¬meyer. Wiegman koos vanaf dat moment vooral aardkleuren, bruinen en okers, voor zijn werk.

Ofschoon de Bergense schilders onderling grote verschillen vertoonden, werkten zij veel naar de natuur zonder in een naturalistische stijl te werken. Wiegman vatte hun gemeenschappelijke doel samen met de uitspraak ‘dat zij den vorm zoeken te vereenvoudigen’. Volgens Wiegmans biograaf Van den Eerenbeemt kenmerken zijn schilderijen zich dan door twee aandriften, het aan de ‘eene kant toomeloze, het in den wilde weg zich laten gaan, aan den andere kant het beheerschte, het welgeordende en de zuivere maat.’

De twee werken die Studio 2000 op de pAn toont, representeren deze beide kanten van de kunste¬naar. In zijn Landschap in Limburg (Canne) uit 1937 vinden we het expressionistische voorbeeld van Van Gogh terug. In het schilderij bekommert Wiegman zich nauwelijks om de lijn en de vorm en uit hij zich op een directe manier als colorist. In het andere, Beckmann-achtige werk, Kaas¬markt te Alkmaar, dat vermoedelijk iets eerder ontstond, zien we zijn rustige, afgewogen compo¬sitietechniek. Wiegman schilderde hetzelfde thema meer dan eens en het is in dit soort compo¬sities waarin Van den Eerenbeemt de ‘in zichzelf gekeerde, stille, zich bedwingende constructivist, de rustige en redeneerende bouwer van der dingen werkelijken aanschijn’ herkende.

  • Naam: Matthieu Wiegman
  • Geboren 1886
  • Overleden 1971
  • Schilder.

Werken van Matthieu Wiegman (1886-1971)

Stilleven met fruit en witte kan
Matthieu Wiegman (1886-1971)
val de mosa mallorca
Matthieu Wiegman (1886-1971)