Heijmans, Louis

Heijmans, Louis Louis Heijmans

Louis Heijmans

 

Louis Heijmans is een kunstenaar die zich zijn gehele leven heeft ingezet voor verbetering van het tekenonderwijs en de integratie van kunst in de samenleving was Louis Heijmans (1890-1977). Deze, van oorsprong Haagse kunstenaar, bezocht de Academie van Beeldende Kunsten in zijn geboorteplaats, waar hij de akte MO-Tekenen behaalde. In 1913 vertrok hij naar Vlissingen, waar hij werd aangesteld als tekenleraar aan de ULO. Zeven jaar later ruilde hij deze betrekking in voor hetzelfde ambt aan de Rijkskweekschool en het Stedelijk Gymnasium te Middelburg. In 1951 nam hij afscheid en richtte zich daarna voornamelijk op zijn eigen producties.

Als docent was hij steeds vooruitstrevend en idealistisch geweest. Hij koesterde met trots een rijkgevulde map met tekeningen van zijn leerlingen, die hij betitelde als zijn ‘esthetisch testament.’ Deze tekeningen gaven hem inspiratie voor nieuwe inzichten en ideeën. Vanuit de overtuiging dat een kunstenaar mee moest gaan met zijn tijd, citeerde hij met plezier de woorden van de Duitse expressionist Paul Klee (1869-1940): ‘eigenlijk moest ik mijn leerlingen betalen in plaats van omgekeerd.’

Heijmans was dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe wegen en experimenteerde volop met nieuwe technieken en materialen. Hij werkte in olieverf, was aquarellist en tekenaar, etser, lithograaf en vervaardigde houtsneden. Door zijn beoefening van het métier was hij al vroeg actief als maker van kunstzinnige reclame-ontwerpen. In 1963 – Heijmans was toen 73 jaar oud – vervaardigde hij nog collages en verwerkte hij, volgens de ideeën van de arte povera, gevonden materialen als knopen, schelpen, zaagbladen, textiel en schroot in zijn composities.

Hoewel hij in ‘ultra-moderne’ kunstuitingen meer abstractie toeliet, verzette hij zich hevig tegen non-figuratie.

Om hedendaagse kunst bij de mensen onder de aandacht te brengen, ontwikkelde hij het plan voor een mobiel museum. Als de SRV-man van de kunst zou hij op die manier tot in het kleinste Zeeuwse dorp de aankoop van kunstenaars kunnen bevorderen. In 1960 schonk hij tweeduizend gulden voor een nieuw op te richten Zeeuws Museumfonds; voor deze collectie van Zeeuwse kunst bracht hij vijf jaar later uit eigen bezit een tekening van Jan Toorop in, alsmede houtsneden van Jan Wiegers en Karel van Veen. Door middel van lezingen, rondleidingen en artikelen zette hij zich voorts op niet aflatende wijze in voor de bevordering van de Zeeuwse kunsten.

Heijmans schilder- en tekenwerk is vooral naturalistisch van karakter. Door zijn bezoeken aan Latem en de Leiestreek, onderging hij evenwel ook de invloed van het Vlaams expressionisme. Hij nam deel aan vele tentoonstellingen en was van 1948 tot 1962 lid van de kunstenaarsvereniging St.-Lucas te Amsterdam, later van de Zeeuwse Kunstkring. In 1910 behaalde hij de gouden en bronzen medaille op de Wereldtentoonstelling in Brussel.

  • Naam: Louis Heijmans
  • Geboren 1890
  • Overleden 1977
  • Schilder.

Louis Heijmans

Geboren: 1890.

Overleden: 1977.

Schilder.

Werken van Louis Heijmans (1890-1977)

Haven van Veere
Louis Heijmans (1890-1977)
Verkocht
Haven van Vlissingen
Louis Heijmans (1890-1977)