Akkeringa, Johannes Evert

"Een zonnige middag in de theetuin, Den Haag"


nummer 15423
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Johannes Evert Hendrik Akkeringa

Geboren: 1861

Overleden: 1942

Schilder

Meer Akkeringa, Johannes Evert

JOHANNES EVERT AKKERINGA
Blinjoe (Banka) 1861- 1942 Amersfoort

A SUNNY AFTERNOON AT THE TEA GARDEN, THE HAGUE

Chalk, watercolor and gouache on paper
24 x 48 cm.
Signed: (twice) lower right ‘J. Akkeringa’

''One of Akkeringa's favourite subjects was the crowded outlets or tea gardens, which were located on the outside of The Hague and which were frequented especially during the weekend. From 1904, Akkeringa made a series of intimate leafy tea gardens and tea hour scenes, often entitled "Tea Drinking" or "In the Tea Garden".


JOHANNES EVERT AKKERINGA
Blinjoe (Banka) 1861- 1942 Amersfoort

EEN ZONNIGE MIDDAG IN DE THEETUIN, DEN HAAG

Krijt, aquarel en gouache op papier
24 x 48 cm.
Gesigneerd: (tweemaal) ‘J. Akkeringa’ rechts onder

''Een van Akkeringa’s favoriete onderwerpen waren de druk bezochte uitspanningen of theetuinen, die zich aan de buitenkant van Den Haag bevonden en die vooral in het weekend druk bezocht werden. Vanaf 1904 maakte Akkeringa een reeks intieme lommerrijke theetuinen en voorstellingen van thee-uurtjes, vaak getiteld “Theedrinken” of “In de theetuin”.

Tot in de jaren twintig heeft Akkeringa veel theetuinen geschilderd en ook nadat veel van deze uitspanningen verdwenen waren, heeft Akkeringa nog schilderijen gemaakt op basis van oude schetsen. De theetuinen waren een geliefd thema vanwege het kleurrijke karakter van de vele figuren die in de schaduw genoten van de thee. In 1914 schreef de kunstcriticus Albert Plasschaert naar aanleiding van een ‘theetuintje’ dat bij Van Wisselingh hing: ‘Is er niet iets, lezer, die met mij zoetjes-ironisch zijt, is er niet iets in dit werk van Akkeringa dat tot het eenvoudige gemoet “spreekt”? Zijn de tooneelen, die hij voorstelt, niet d’allervredigste, en is het thee-uur, in den tuin, onder boomen, bij een uitzicht, niet van die Hollandsche geaardheid, dien wij allen immers slechts langzaam kunnen verlaten? Zedig en zacht zitten de deelnemers aan dit festijn gegroepeerd; het zijn dames en jongelieden, kinderen en vrouwen, wier handen in de “snare van het speeltuig grijpen” om met den vroegeren dichter te spreken. En in welke kleuren en in welke vormen zou de schilder dit alles uiten voor onze oogen? Hij drukt de vormen niet te scherp uit, niet te grootsch, niet te statig, niet te bits, niet te edel, niet te star, niet te breed, niet te vloeiend, niet te fel, want zulke vormen zouden het thee-uur verstoren. En de kleuren branden niet noch bloeien, zinnen niet noch dralen, droomen noch flonken- deden zij dit wie zou onder hun gracht of brand of gloed de thee uit kunnen schenken?’

Citaat uit:
Sarah de Clercq, J.E.H. Akkeringa (1861-1924) : schilder van het onbezorgde leven, p. 95.

 

Meer werken van Johannes Evert Hendrik Akkeringa (1861-1942)

Een zonnige middag in de theetuin, Den Haag
Johannes Evert Hendrik Akkeringa (1861-1942)
Nettenboetsters in de duinen
Johannes Evert Hendrik Akkeringa (1861-1942)
Spelende kinderen op het strand
Johannes Evert Hendrik Akkeringa (1861-1942)
Verkocht