"Landschap met korenveld"


nummer 15339
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Johan Dijkstra

Geboren: Groningen 1896.

Overleden: Groningen 1978.

Schilder.

Meer Dijkstra, Johan

JOHAN DIJKSTRA
Groningen 1896-1978

KORENVELD 

Olieverf op cardboard
47 x 56 cm.
Gesigneerd: rechts onder ‘Dijkstra’

Johan Dijkstra wordt gezien als een van de belangrijkste kunstenaars (en medeoprichter) van De Ploeg in Groningen, een groep schilders die inspiratie vond in het expressionisme. De kunstenaars wilden aangeven dat er zich op kunstgebied in Groningen iets nieuws ontwikkelde en ze richtten op 1 mei 1918 de Groninger Kunstkring De Ploeg op. Jan Altink, de bedenker van de naam, wilde de Groninger kunst gaan ontginnen en dacht daarbij aan het omwoelen van de aarde door een ploeg. De Ploeg-schilders begonnen te experimenteren met kleur, wasverf en expressieve vormen.  De terugkeer van Jan Wiegers van een verblijf in Davos, Zwitserland, in 1921 zorgde hierbij voor een impuls. Met financiële steun van de Ploeg-leden had hij een jaar in een sanatorium doorgebracht. Hij maakte er kennis met de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner, de voorman van de groep Die Brücke. Wiegers bracht zijn enthousiasme voor Kirchners beeldtaal mee naar Groningen, waar een expressionistische voorhoede ontstond met naast Wiegers zelf kunstenaars als Jan Altink en Johan Dijkstra.

Dijkstra werd opgeleid in Groningen en aan de Rijksacademie van Amsterdam en maakte aanvankelijk illustraties en reclamewerk. Na Wiegers’ terugkeer begon hij te experimenteren met kleur en techniek. Tot 1923 schilderde hij een aantal gepointilleerde stukken met een sterk kleurgebruik. Hij werd beïnvloed door Franse en Vlaamse kunstenaars, wier werk hij zag op tentoonstellingen. Het werk van Vincent van Gogh liet sporen na in stilistisch opzicht en wat betreft de onderwerpen: hij maakte veel taferelen van het landleven. Hierna trad er een duidelijke verandering op in zijn werk; hij ging voornamelijk in wasverf schilderen en zijn stijl werd expressionistischer. Daarnaast begon hij te publiceren over kunst. Aan het einde van de jaren twintig nam de expressionistische invloed in zijn werk af.


JOHAN DIJKSTRA
Groningen 1896-1978

LANDSCAPE WITH CORNFIELD

Oil on cardboard
47 x 56 cm.
Signed: lower right ‘Dijkstra’

Provenance: Private collection, The Netherlands.

Johan Dijkstra is considered one of the most important artists of ‘De Ploeg’ in Groningen. With Jan Altink, Jan Wiegers and George Martens he founded the artist association in 1918 to organize exhibitions of modern art and show artists and public the latest developments in art, architecture and literature. Around Jan Wiegers formed a group of Ploeg-painters who found their inspiration in expressionism. Wiegers brought the modern style back to the Netherlands in 1921 after his stay in Switzerland with Ernst Ludwig Kirchner. De Ploeg artists began to experiment with colour, wax paint and expressive form. Johan Dijkstra was educated in Groningen and at the Rijksacademie Amsterdam, and initially earned his living by making illustrations and advertising work. Dijkstra also experimented with colour and technique after Wiegers’ return. He was influenced by French and Flemish artists, whose work he saw at Pictura-exhibitions, and the work of Vincent van Gogh inspired him. At the end of the twenties, the expressionist influence diminished.

Board

Meer werken van Johan Dijkstra (1896-1978)

Dorpsstraat Ameland
Johan Dijkstra (1896-1978)
Landschap met korenveld
Johan Dijkstra (1896-1978)
Landschap bij Aduard
Johan Dijkstra (1896-1978)
Huize Esserberg, Haren 1928
Johan Dijkstra (1896-1978)
De witte molen in Ten Boer, ca. 1930
Johan Dijkstra (1896-1978)