Johannes Theodoor Jan Toorop

"Adoratie (Brugge) of Goddelijke Liefdegang"

Verkocht
nummer 9612
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Jan Toorop

naam volluit: Johannes Theodoor Toorop

Geboren: Poerworedjo Java 1858.

Overleden: Den Haag 1928.

Schilder.

Meer Toorop, Jan

JAN TOOROP
Poerworedjo, Indonesië 1858 – 1928 Den Haag

ADORATIE - BRUGGE OF GODDELIJKE LIEFDEGANG, BRUGGE
Eind 1913 vóór februari 1914

Zwart krijt, gewassen op papier
97 x 95 cm.
Gesigneerd en gedateerd: midden links ‘J. th. Toorop 1914’

Herkomst: Kunsthandel Studio 2000, Blaricum; Particuliere collectie, Laren; Mr. C. J. Leembruggen, Den Haag.

Tentoongesteld: Domburg, 2005, ‘Jan Toorop: Sporen van een Leven’; Katwijk (Katwijks Museum), ‘Jan Toorop 1858-1928, Het late Symbolisme’, 2001-2002; Zeist (Het Slot Zeist), ‘Jan Toorop in Slot Zeist’, 1995-1996; Rotterdam, (Rotterdamse Kunstkring) ‘Werken door Jan Toorop’ 13 mei-3 juni 1928, nr. 35; Amsterdam (Gebouw Beeldende Kunst) ‘Solotentoonstelling’, 12 januari-15 maart 1924, nr. 036; Leiden (Lakenhal) ‘Solotentoonstelling van werken van Jan Toorop’ 17 november- 16 december 1923; Parijs (Musée du Jeu de Paume ) ‘Exposition Hollandaise’ 2 april- mei 1921, nr. 205; Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) ‘Eeretentoonstelling Jan Toorop’ 2 december 1918- 2 februari 1919, nr. 21; Den Haag (Pulchri Studio) ‘Hollandsche TeekenMII, september 1917, nr. 181; Domburg (Tentoonstellingszaal) ‘Tentoonstelling Domburg’ juli 1917; Veere (Schotse Huis) 11 augustus 1917; Den Haag (Kunstzalen Kleykamp) ‘Nieuwste werken van Jan Toorop’ 15 juni- 18 juli 1915, nr. 10; Amsterdam (Gebouw de Roos), Werken van Jan Toorop, 18 april -17 mei 1915; Domburg (Tentoonstellingszaal tegenover het Badpaviljoen) ‘Tentoonstelling schilderijen en teekeningen’ 19 juli-1 september 1914, nr. 1; Dordrecht (Pictura) ‘Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop’, 28 maart - 15 april 1914; Den Haag (Kunsthandel Neuheuys), ‘Tentoonstelling van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen’, februari 1914.

Literatuur: G. van Wezel, Jan Toorop: Zang der tijden, Zwolle 2016, cat.no. 187, p. 239 (ill.); G. van Wezel, Jan Toorop: Gesang der Zeiten, Zwolle, cat.no. 187, p. 239 (ill.); H. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop: Het late Symbolisme, Amsterdam 2001, p. 71; W. Rothuizen, Jan Toorop: In zijn tijd, Amsterdam 1998, p.71;  Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van werken van Jan Toorop, Leiden 1923, nr. 30; Tentoonstellingscatalogus, Exposition Hollandaise, Parijs 1921, nr. 205; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Eeretentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1918, nr. 21; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Tentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1915, nr. 10; Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop, Dordrecht 1914, nr. 4 ; M. Janssen, Jan Toorop, Amsterdam 1915, p. 22-23; M. Janssen, Jan Toorop en zijn werken, Amsterdam; Kunsthandel Neuhuys, Tentoonstellingscatalogus van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen, Den Haag 1914, pl. 6.


O, Vader, zend hoog de zang
Van zielen zacht-innig verlang….
Zend hooger de ziel als vuren
Van vreugde-oplaaiende uren..
Zend de ziel in haar Zonneland…

Soms is leven als wetende peinzing
In avond-verlaten land..
Soms als nachtschip in eenzame stranding
In laaiende zielenbrand…

En wijd Liefde spreidend haar Luchten
Als wieken van adelaar,
En nimmer ’n Einde te duchten,
En nimmer de weemoed-baar…

Eerst Smacht als smaadlijk nacht-gejoel,-
Met schorre stam ver echo-krijt,
In wee verwijt-gevoel…
En ziele-doem diep openrijt…

En ach, Smart roert haar stugge zinnen niet…
Maar met ’n koud en dorverkoeld gelaat,
Zegt zij haar naakt-geboren najaarslied…
En acht, de ziel gebukt als grijsaard, gaat..

En oogen, die niet sluiten willen,
Blad-huiver handen in den nacht,
Van onzegbaar verlangen trillen
In onafwendbaar zonden-macht…

Traag opgaand onder nacht-gebeden
Torens van aarde-leed..
Verloren hij, die ’t hooge stijgen
In ziels-gebogen, innig zwijgen,
Voor lang vergeet….

-In torens van aardsche leed….
Waar ’t weenen waart van doode wachten,
Van hen die zwegen ….. en verzachten,
De smart….. en geen hun Lijden weet…..

-Teer tasten gouden harpen van de ziel,
En niet te laten weenen zwarte snaren
Maar zacht te vedelen alle blonde haren..
Van harpen, waarop dauw van heem’len viel….

Te gaan met God langs aardsche avond grachten
En staam’len bevend in fluistering
Der Geesten, die hun helelsche gedachten
Murmel’n in droomen van de schemering…..
….Eens….wit als zwaan langs diep en nachterlijk water,

De ziel, die hoogste Liefde vraagt
Wijden aan God……en vrouwen later
Haar vleug’len, als ’t Einde daagt.

Miek Jansen, Oosterbeek 1914.


JAN TOOROP
Poerworedjo, Indonesia 1858-1928 The Hague

ADORATIE; BRUGGE OF GODDELIJKE LIEFDEGANG, BRUGGE
Ca. 1913-1914

Black chalk, washed on paper
97 x 95 cm.
Signed and dated: in the middle left ‘J. th. Toorop 1914’

Provenance: Kunsthandel Studio 2000, Blaricum; Particuliere collectie, Laren; Mr. C. J. Leembruggen, Den Haag.

Exhibited: Domburg, 2005, ‘Jan Toorop: Sporen van een Leven’; Katwijk (Katwijks Museum), ‘Jan Toorop 1858-1928, Het late Symbolisme’, 2001-2002; Zeist (Het Slot Zeist), ‘Jan Toorop in Slot Zeist’, 1995-1996; Rotterdam, (Rotterdamse Kunstkring) ‘Werken door Jan Toorop’ 13 mei-3 juni 1928, nr. 35; Amsterdam (Gebouw Beeldende Kunst) ‘Solotentoonstelling’, 12 januari-15 maart 1924, nr. 036; Leiden (Lakenhal) ‘Solotentoonstelling van werken van Jan Toorop’ 17 november- 16 december 1923; Parijs (Musée du Jeu de Paume ) ‘Exposition Hollandaise’ 2 april- mei 1921, nr. 205; Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) ‘Eeretentoonstelling Jan Toorop’ 2 december 1918- 2 februari 1919, nr. 21; Den Haag (Pulchri Studio) ‘Hollandsche TeekenMII, september 1917, nr. 181; Domburg (Tentoonstellingszaal) ‘Tentoonstelling Domburg’ juli 1917; Veere (Schotse Huis) 11 augustus 1917; Den Haag (Kunstzalen Kleykamp) ‘Nieuwste werken van Jan Toorop’ 15 juni- 18 juli 1915, nr. 10; Amsterdam (Gebouw de Roos), Werken van Jan Toorop, 18 april -17 mei 1915; Domburg (Tentoonstellingszaal tegenover het Badpaviljoen) ‘Tentoonstelling schilderijen en teekeningen’ 19 juli-1 september 1914, nr. 1; Dordrecht (Pictura) ‘Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop’, 28 maart - 15 april 1914; Den Haag (Kunsthandel Neuheuys), ‘Tentoonstelling van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen’, februari 1914.

Literature: G. van Wezel, Jan Toorop: Zang der tijden, Zwolle 2016, cat.no. 187, p. 239 (ill.); G. van Wezel, Jan Toorop: Gesang der Zeiten, Zwolle, cat.no. 187, p. 239 (ill.); H. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop: Het late Symbolisme, Amsterdam 2001, p. 71; W. Rothuizen, Jan Toorop: In zijn tijd, Amsterdam 1998, p.71;  Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van werken van Jan Toorop, Leiden 1923, nr. 30; Tentoonstellingscatalogus, Exposition Hollandaise, Parijs 1921, nr. 205; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Eeretentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1918, nr. 21; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Tentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1915, nr. 10; Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop, Dordrecht 1914, nr. 4 ; M. Janssen, Jan Toorop, Amsterdam 1915, p. 22-23; M. Janssen, Jan Toorop en zijn werken, Amsterdam; Kunsthandel Neuhuys, Tentoonstellingscatalogus van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen, Den Haag 1914, pl. 6.

Potlood op papierkarton

Meer werken van Jan Toorop (1858-1928)

Bloemstilleven, 1885
Jan Toorop (1858-1928)
Ons Jobbie, 1898
Jan Toorop (1858-1928)
Zus Henny
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Charley Toorop
Jan Toorop (1858-1928)
Annie Hall met melkkan
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van een jonge smit, 1884
Jan Toorop (1858-1928)
De regenboog
Jan Toorop (1858-1928)
Boer op hooizolder
Jan Toorop (1858-1928)
Evolutie
Jan Toorop (1858-1928)
Trein emplacement
Jan Toorop (1858-1928)
Avant la journee de travail
Jan Toorop (1858-1928)
De Garenwinders 1883
Jan Toorop (1858-1928)
Het Weeshuis
Jan Toorop (1858-1928)
Daken van Machelen
Jan Toorop (1858-1928)
Truus in de boot, Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Allegorische voorstelling
Jan Toorop (1858-1928)
Lente of de Glimlach
Jan Toorop (1858-1928)
Werkers op het land, 1880
Jan Toorop (1858-1928)
Werkers op het veld 1900
Jan Toorop (1858-1928)
Vlissingen
Jan Toorop (1858-1928)
Havenkanaal van Zierikzee
Jan Toorop (1858-1928)
Het eeuwige lentelied
Jan Toorop (1858-1928)
Wiesje Blommestein
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Hein Boeken
Jan Toorop (1858-1928)
Gezicht op figuren op straat
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Aegidius Timmerman
Jan Toorop (1858-1928)
Rachel en Lea
Jan Toorop (1858-1928)
Vrouw op de Hooge Hill te Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Anarchie
Jan Toorop (1858-1928)
Charley plaatjes kijkend in rood
Jan Toorop (1858-1928)
Sprokkelend kind
Jan Toorop (1858-1928)
Het sterven van St. Aloysius
Jan Toorop (1858-1928)
Aan de arbeid
Jan Toorop (1858-1928)
St. Aloysiuskapel
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van een vrouw
Jan Toorop (1858-1928)
De trekschuit, Zeeland
Jan Toorop (1858-1928)
Zeeuws meisje
Jan Toorop (1858-1928)
Nirwana
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Çacontala of Shakuntala
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Adoratie (Brugge) of Goddelijke Liefdegang
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Portret of Annie Josephine Hall (1860-1929)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De Bergherder
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Werkers op het land bij Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Studenten
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Summer in English landscape
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Portret Isna Zaratsky
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Beek in bos
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Bezonkenheid, Meditatie, Vuur
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boerin in Boomgaard
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Bonenverlezers
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Apostel Paulus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Annie Hall
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De Heilige Theresia
Jan Toorop (1858-1928)
De Non
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
zonder titel Katwijk aan Zee 1900
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Figuren bij een kar
Jan Toorop (1858-1928)
De vlucht naar Egypte
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Een sterk verlangen naar Jezus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Fietser
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Haven van Veere
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Het Gebed
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
In het bos
Jan Toorop (1858-1928)
Interieur kroegje
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
L' Apparition Mystique
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Landschap bij Oude Schild
Jan Toorop (1858-1928)
My God my all (De Nun)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Nettenboetsters
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Nijmegen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Opgang van een atleet
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Portret van Dr. Xavier Munch
Jan Toorop (1858-1928)
Twee vrouwen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Walcherse boerin
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Werkers op het land
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Christus
Jan Toorop (1858-1928)