Hugo Scheiber

"De Maaier"


nummer 14431
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Hugo Scheiber

Geboren: 1873.

Overleden: 1950.

Schilder.

Meer Scheiber, Hugo

HUGO SCHEIBER
Boedapest 1873-1950

THE MOWER

Gouache on paper
67,5 x 48,5 cm.
Signed: lower right 'Scheiber'

Provenance: auct. Christie's Amsterdam 22 may 1990, no.217


HUGO SCHEIBER
Boedapest 1873-1950

DE MAAIER

Gouache op papier
67,5 x 48,5 cm.
Gesigneerd: rechts onder 'Scheiber'

Herkomst: veiling Christie's Amsterdam 22 mei 1990, nr. 217.

Hugó Scheiber viel al jong op door de vlotte wijze van figuratief werken en de trefzeker­heid waarmee hij menselijke figuren wist uit te beelden. Zijn werken vertonen nauwe ver­wantschap met die van zijn landgenoot en vriend Béla Kádár. De mens vormde in hoge mate het onderwerp van zijn schilderijen. Minder vaak verbeeld, maar zeker zo boeiend zijn de landschap­pen, uitbundige feestgangers, circusarties­ten, clowns, dansers, muzikanten, maar ook moeizaam ploegende boeren of verpauperde zwervers in ontluisterde dorpen. Al stond het figuratieve element centraal, door gebruik te maken van grote en contrasterende kleurvlak­ken wist Scheiber emoties tot uitdrukking te brengen waarmee zijn werken een grote mate van diepgang kregen. Het internationale succes dat Scheiber ver­kreeg, kwam mede doordat zijn werk steun kreeg van de beroemde en in zijn tijd toon­aangevende Duitse kunsthandelaar Herwarth Walden. Scheibers schilde­rijen werden geregeld afgebeeld in Waldens Berlijnse avantgardistische kunsttijdschrift ‘Der Sturm’.

 

 

Meer werken van Hugo Scheiber (1873-1950)

De Maaier
Hugo Scheiber (1873-1950)
Portret van een zittende man
Hugo Scheiber (1873-1950)
Mannelijk portret
Hugo Scheiber (1873-1950)
Vrouwenportret
Hugo Scheiber (1873-1950)
Modiano
Hugo Scheiber (1873-1950)
Verkocht