Edzard, Dietz

Dietz Edzard

Geboren: 1893.

Overleden: 1963.

Schilder.

Dietz Edzard

(Bremen 1893-1963 Parijs)

De van oorsprong Duitse schilder Dietz Edzard (1893-1963) werd geboren in Bremen. Hij begon in de handel, maar vanuit een voorliefde voor de schilderkunst richtte hij zich op het artistieke vak. De impressionist Wilhelm Trübner (1851-1917), die kort na 1900 werd aangesteld als professor aan de Kunstakademie Karlsruhe, werd zijn grote voorbeeld en leermeester. Deze legde zich voornamelijk toe op landschappen en portretten. Het motief was daarbij minder belangrijk dan het puur schilderkundige procédé. Niet alleen deze opvattingen, maar ook de overwegend groene tinten in zijn werk, vinden we bij Edzard ook terug.

Edzard leefde tot het midden van de jaren twintig in zijn academiestad, waar hij samen met onder anderen Max Beckmann zijn lessen doorliep. Hij volgde een succesvolle carrière en richtte al in 1916 zijn eerste grote tentoonstelling in Berlijn in. Hij woonde en werkte in de jaren 1919-20 in Nederland en had hier tentoonstellingen in Den Haag en Amsterdam. Daarna vertrok hij weer naar Duitsland, vanaf 1928 leefde hij in Parijs.

Thematisch wordt het werk van Edzard gekenmerkt door een sentimenteel expressionisme. Aanvankelijk heeft hij een voorliefde voor het eenvoudige milieu en de zelfkant van de uitgaans- en theaterwereld. Schilderijen met goedmoedige clowns in donkere interieurs, armzalige levens en erotiserende damesportretten komen veel voor, vaak op groot formaat. Door zijn bezoek aan Parijs en door het huwelijk in 1938 met zijn invloedrijke vrouw, de schilderes Suzanne Eisendieck (1908-1998) uit Dantzig, veranderde zijn stijl naar een postuum luxe-impressionisme: café-interieurs, danseressen, modistes, modinettes, het charmant-decadente milieu. In zijn landschappen neigt hij meer naar Camille Corot (1796-1875).

In Frankrijk werd hij zo mogelijk nog succesvoller. In 1929 werd zijn werk opgenomen in een expositie van contemporaine meesters in het Museum Jeu de Paume, gewijd aan de grote Franse impressionisten. Edzards werk was gezocht en hij onderhield contacten met de duurste kunsthandels in Parijs en New York, zoals Durand-Ruel en Pétrides (die ook Maurice Utrillo vertegenwoordigde). Zijn maatschappelijke status bleef dan ook niet achter. Hij woonde aan de linker Seine-oever in de Rue des Saint Pères. Aan de wanden van zijn woonhuis hingen werken van Auguste Renoir (1841-1919) en Edgar Dégas (1834-1917) en Berthe Morisot (1841-1895).

In zijn monografie over de kunstenaar schrijft Gerd Mühsam: ‘Edzard vat in zijn doeken de charme van de Parijse atmosfeer. Met het licht en de dynamische toets van zijn penseel produceert hij tintelende en vooral delicate schilderijen van mooie vrouwen, dansers en bloemen. Zijn briljante schetsen van het circusleven en de theaterwereld, zijn bezielde verbeelding van Parijse caféscènes hebben hem tot een favoriet gemaakt binnen kunstkringen in binnen- en buitenland.’

Werk van Dietz Edzard is vertegenwoordigd in de musea van Bremen en Elberfeld, in de Kunsthalle Hamburg, het Musée de Luxembourg te Parijs, de Tate Galery in Londen en in het Musée de Grenoble.

 

  • Naam: Dietz Edzard
  • Geboren 1893
  • Overleden 1963
  • Schilder.

 

 

Werken van Dietz Edzard (1893-1963)

Paris tea time
Dietz Edzard (1893-1963)
Carnivale
Dietz Edzard (1893-1963)
Verkocht