Daeye, Hippolyte

Hippolyte Daeye

Geboren: Gent 1873.

Overleden: Antwerpen 1952.

Hippolyte Daeye

(Gent 1873- 1952 Antwerpen)

 

  • Naam: Hippolyte Daeye
  • Geboren Gent 1873
  • Overleden Antwerpen 1952

Werken van Hippolyte Daeye (1873-1952)

The bathing-wrap
Hippolyte Daeye (1873-1952)