Johannes Theodoor Jan Toorop

"Adoratie (Brugge) of Goddelijke Liefdegang"

Verkocht
nummer 9612
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Jan Toorop

naam volluit: Johannes Theodoor Toorop

Geboren: Poerworedjo Java 1858.

Overleden: Den Haag 1928.

Schilder.

Meer Toorop, Jan

JAN TOOROP
Poerworedjo, Indonesië 1858 – 1928 Den Haag

ADORATIE - BRUGGE OF GODDELIJKE LIEFDEGANG, BRUGGE
Eind 1913 vóór februari 1914

Zwart krijt, gewassen op papier
97 x 95 cm.
Gesigneerd en gedateerd: midden links ‘J. th. Toorop 1914’

Herkomst: Kunsthandel Studio 2000, Blaricum; Particuliere collectie, Laren; Mr. C. J. Leembruggen, Den Haag.

Tentoongesteld: Domburg, 2005, ‘Jan Toorop: Sporen van een Leven’; Katwijk (Katwijks Museum), ‘Jan Toorop 1858-1928, Het late Symbolisme’, 2001-2002; Zeist (Het Slot Zeist), ‘Jan Toorop in Slot Zeist’, 1995-1996; Rotterdam, (Rotterdamse Kunstkring) ‘Werken door Jan Toorop’ 13 mei-3 juni 1928, nr. 35; Amsterdam (Gebouw Beeldende Kunst) ‘Solotentoonstelling’, 12 januari-15 maart 1924, nr. 036; Leiden (Lakenhal) ‘Solotentoonstelling van werken van Jan Toorop’ 17 november- 16 december 1923; Parijs (Musée du Jeu de Paume ) ‘Exposition Hollandaise’ 2 april- mei 1921, nr. 205; Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) ‘Eeretentoonstelling Jan Toorop’ 2 december 1918- 2 februari 1919, nr. 21; Den Haag (Pulchri Studio) ‘Hollandsche TeekenMII, september 1917, nr. 181; Domburg (Tentoonstellingszaal) ‘Tentoonstelling Domburg’ juli 1917; Veere (Schotse Huis) 11 augustus 1917; Den Haag (Kunstzalen Kleykamp) ‘Nieuwste werken van Jan Toorop’ 15 juni- 18 juli 1915, nr. 10; Amsterdam (Gebouw de Roos), Werken van Jan Toorop, 18 april -17 mei 1915; Domburg (Tentoonstellingszaal tegenover het Badpaviljoen) ‘Tentoonstelling schilderijen en teekeningen’ 19 juli-1 september 1914, nr. 1; Dordrecht (Pictura) ‘Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop’, 28 maart - 15 april 1914; Den Haag (Kunsthandel Neuheuys), ‘Tentoonstelling van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen’, februari 1914.

Literatuur: G. van Wezel, Jan Toorop: Zang der tijden, Zwolle 2016, cat.no. 187, p. 239 (ill.); G. van Wezel, Jan Toorop: Gesang der Zeiten, Zwolle, cat.no. 187, p. 239 (ill.); H. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop: Het late Symbolisme, Amsterdam 2001, p. 71; W. Rothuizen, Jan Toorop: In zijn tijd, Amsterdam 1998, p.71;  Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van werken van Jan Toorop, Leiden 1923, nr. 30; Tentoonstellingscatalogus, Exposition Hollandaise, Parijs 1921, nr. 205; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Eeretentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1918, nr. 21; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Tentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1915, nr. 10; Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop, Dordrecht 1914, nr. 4 ; M. Janssen, Jan Toorop, Amsterdam 1915, p. 22-23; M. Janssen, Jan Toorop en zijn werken, Amsterdam; Kunsthandel Neuhuys, Tentoonstellingscatalogus van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen, Den Haag 1914, pl. 6.


O, Vader, zend hoog de zang
Van zielen zacht-innig verlang….
Zend hooger de ziel als vuren
Van vreugde-oplaaiende uren..
Zend de ziel in haar Zonneland…

Soms is leven als wetende peinzing
In avond-verlaten land..
Soms als nachtschip in eenzame stranding
In laaiende zielenbrand…

En wijd Liefde spreidend haar Luchten
Als wieken van adelaar,
En nimmer ’n Einde te duchten,
En nimmer de weemoed-baar…

Eerst Smacht als smaadlijk nacht-gejoel,-
Met schorre stam ver echo-krijt,
In wee verwijt-gevoel…
En ziele-doem diep openrijt…

En ach, Smart roert haar stugge zinnen niet…
Maar met ’n koud en dorverkoeld gelaat,
Zegt zij haar naakt-geboren najaarslied…
En acht, de ziel gebukt als grijsaard, gaat..

En oogen, die niet sluiten willen,
Blad-huiver handen in den nacht,
Van onzegbaar verlangen trillen
In onafwendbaar zonden-macht…

Traag opgaand onder nacht-gebeden
Torens van aarde-leed..
Verloren hij, die ’t hooge stijgen
In ziels-gebogen, innig zwijgen,
Voor lang vergeet….

-In torens van aardsche leed….
Waar ’t weenen waart van doode wachten,
Van hen die zwegen ….. en verzachten,
De smart….. en geen hun Lijden weet…..

-Teer tasten gouden harpen van de ziel,
En niet te laten weenen zwarte snaren
Maar zacht te vedelen alle blonde haren..
Van harpen, waarop dauw van heem’len viel….

Te gaan met God langs aardsche avond grachten
En staam’len bevend in fluistering
Der Geesten, die hun helelsche gedachten
Murmel’n in droomen van de schemering…..
….Eens….wit als zwaan langs diep en nachterlijk water,

De ziel, die hoogste Liefde vraagt
Wijden aan God……en vrouwen later
Haar vleug’len, als ’t Einde daagt.

Miek Jansen, Oosterbeek 1914.


JAN TOOROP
Poerworedjo, Indonesia 1858-1928 The Hague

ADORATIE; BRUGGE OF GODDELIJKE LIEFDEGANG, BRUGGE
Ca. 1913-1914

Black chalk, washed on paper
97 x 95 cm.
Signed and dated: in the middle left ‘J. th. Toorop 1914’

Provenance: Kunsthandel Studio 2000, Blaricum; Particuliere collectie, Laren; Mr. C. J. Leembruggen, Den Haag.

Exhibited: Domburg, 2005, ‘Jan Toorop: Sporen van een Leven’; Katwijk (Katwijks Museum), ‘Jan Toorop 1858-1928, Het late Symbolisme’, 2001-2002; Zeist (Het Slot Zeist), ‘Jan Toorop in Slot Zeist’, 1995-1996; Rotterdam, (Rotterdamse Kunstkring) ‘Werken door Jan Toorop’ 13 mei-3 juni 1928, nr. 35; Amsterdam (Gebouw Beeldende Kunst) ‘Solotentoonstelling’, 12 januari-15 maart 1924, nr. 036; Leiden (Lakenhal) ‘Solotentoonstelling van werken van Jan Toorop’ 17 november- 16 december 1923; Parijs (Musée du Jeu de Paume ) ‘Exposition Hollandaise’ 2 april- mei 1921, nr. 205; Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) ‘Eeretentoonstelling Jan Toorop’ 2 december 1918- 2 februari 1919, nr. 21; Den Haag (Pulchri Studio) ‘Hollandsche TeekenMII, september 1917, nr. 181; Domburg (Tentoonstellingszaal) ‘Tentoonstelling Domburg’ juli 1917; Veere (Schotse Huis) 11 augustus 1917; Den Haag (Kunstzalen Kleykamp) ‘Nieuwste werken van Jan Toorop’ 15 juni- 18 juli 1915, nr. 10; Amsterdam (Gebouw de Roos), Werken van Jan Toorop, 18 april -17 mei 1915; Domburg (Tentoonstellingszaal tegenover het Badpaviljoen) ‘Tentoonstelling schilderijen en teekeningen’ 19 juli-1 september 1914, nr. 1; Dordrecht (Pictura) ‘Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop’, 28 maart - 15 april 1914; Den Haag (Kunsthandel Neuheuys), ‘Tentoonstelling van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen’, februari 1914.

Literature: G. van Wezel, Jan Toorop: Zang der tijden, Zwolle 2016, cat.no. 187, p. 239 (ill.); G. van Wezel, Jan Toorop: Gesang der Zeiten, Zwolle, cat.no. 187, p. 239 (ill.); H. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop: Het late Symbolisme, Amsterdam 2001, p. 71; W. Rothuizen, Jan Toorop: In zijn tijd, Amsterdam 1998, p.71;  Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van werken van Jan Toorop, Leiden 1923, nr. 30; Tentoonstellingscatalogus, Exposition Hollandaise, Parijs 1921, nr. 205; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Eeretentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1918, nr. 21; Tentoonstellingscatalogus Kunstzalen Kleykamp, Tentoonstelling Jan Toorop, Den Haag 1915, nr. 10; Tentoonstellingscatalogus, Tentoonstelling van ruim 10 werken door Jan Toorop, Dordrecht 1914, nr. 4 ; M. Janssen, Jan Toorop, Amsterdam 1915, p. 22-23; M. Janssen, Jan Toorop en zijn werken, Amsterdam; Kunsthandel Neuhuys, Tentoonstellingscatalogus van werken van Jan Toorop met verzen van Miek Janssen, Den Haag 1914, pl. 6.

Potlood op papierkarton

Meer werken van Jan Toorop (1858-1928)

Trein emplacement
Jan Toorop (1858-1928)
Avant la journee de travail
Jan Toorop (1858-1928)
Daken van Machelen
Jan Toorop (1858-1928)
Vrouw en dochter te Parijs, 1904
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Truus in de boot, Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Allegorische voorstelling
Jan Toorop (1858-1928)
Zusjes in Zeeuwse kledij, 1915
Jan Toorop (1858-1928)
Figuren bij een kar
Jan Toorop (1858-1928)
Lente of de Glimlach
Jan Toorop (1858-1928)
Werkers op het land, 1880
Jan Toorop (1858-1928)
Werkers op het veld 1900
Jan Toorop (1858-1928)
Paulus, de communist in het Bovennatuurlijke
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De Zaaier
Jan Toorop (1858-1928)
Vlissingen
Jan Toorop (1858-1928)
Havenkanaal van Zierikzee
Jan Toorop (1858-1928)
Zeeuws meisje
Jan Toorop (1858-1928)
Het Weeshuis
Jan Toorop (1858-1928)
Evolutie
Jan Toorop (1858-1928)
Het eeuwige lentelied
Jan Toorop (1858-1928)
Studenten
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Wiesje Blommestein
Jan Toorop (1858-1928)
De Garenwinders 1883
Jan Toorop (1858-1928)
Parijs
Jan Toorop (1858-1928)
Oude man met boek
Jan Toorop (1858-1928)
Chez Duval 1903
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Hein Boeken
Jan Toorop (1858-1928)
Gezicht op figuren op straat
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Aegidius Timmerman
Jan Toorop (1858-1928)
Rachel en Lea
Jan Toorop (1858-1928)
Vrouw op de Hooge Hill te Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Anarchie
Jan Toorop (1858-1928)
Venetië, ca. 1914
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Charley plaatjes kijkend in rood
Jan Toorop (1858-1928)
Portret of Annie Josephine Hall (1860-1929)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Le semeur Boeren op het land, 1904
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Christus
Jan Toorop (1858-1928)
Terreinwerkers
Jan Toorop (1858-1928)
Kerkinterieur Parijs
Jan Toorop (1858-1928)
Het model
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Alexander Charpentier
Jan Toorop (1858-1928)
Adoratie (Brugge) of Goddelijke Liefdegang
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Sprokkelend kind
Jan Toorop (1858-1928)
Het sterven van St. Aloysius
Jan Toorop (1858-1928)
Meisje lezend bij lamplicht
Jan Toorop (1858-1928)
Een arme bliksem
Jan Toorop (1858-1928)
Werkers op het land bij Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Aan de arbeid
Jan Toorop (1858-1928)
St. Aloysiuskapel
Jan Toorop (1858-1928)
'Cathedral Rots'
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
'Tea afternoon op de duinen te Zoutelande'
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Affiche
Jan Toorop (1858-1928)
Marker visser
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van een vrouw
Jan Toorop (1858-1928)
Aardappelschillende vrouw
Jan Toorop (1858-1928)
Boerenerf met kippen te Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Adam en Eva
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boerenmeisje in koeienstal
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De trekschuit, Zeeland
Jan Toorop (1858-1928)
Annetje
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Angelus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Annie Hall
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Annie Hall met melkkan
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Arenleester
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De grot van Lourdes 1919
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Portret Isna Zaratsky
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Beek in bos
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Bezonkenheid, Meditatie, Vuur
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boer met koe
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boerderij in de duinen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boeren in het veld, Zeeland
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boerin in Boomgaard
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Bomschuit
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Bonenverlezers
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boomstudie
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Apostel Paulus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Bos met vijver en zwanen
Jan Toorop (1858-1928)
Aanbidding van het Christuskind
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boslaan
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boslaan
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boten (Veere)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Boten, Veere
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Amerikaanse zanger
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Çacontala of Shakuntala
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Charley met hoed
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Charley plaatjes kijkend
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Charley voor het raam
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Christus
Jan Toorop (1858-1928)
De Bergherder
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De boulevard van Vlissingen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De heer Deurvorst en zijn vrouw
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De Heilige maagd van Lourdes
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De Heilige Theresia
Jan Toorop (1858-1928)
De Non
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De opstanding
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De profeet
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De regenboog
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
zonder titel Katwijk aan Zee 1900
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
De vlucht naar Egypte
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Drie generaties
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Drie Zeeuwse kinderen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Een spreker te Parijs
Jan Toorop (1858-1928)
Een sterk verlangen naar Jezus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Fietser
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Gezelschap in de Weststraat, Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Golgotha
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Harpspeelster
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Haven van Veere
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Haven van Veere
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Heer red ons wij vergaan
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Hertje bij boom
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Het Gebed
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Het Sacrament van Christus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Het sterfbed van de Heilige Teresa
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Hooibergen in een landschap
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Ierland
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Ierland
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
In gevecht met de engel
Jan Toorop (1858-1928)
In het bos
Jan Toorop (1858-1928)
In het bos
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Interieur kroegje
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Italië
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Jezus genezend de zieke zielen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Kanaal met schilder
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Kruisweg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Kust bij Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
L' Apparition Mystique
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
La Sainte Famille
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Landschap
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Landschap bij Oude Schild
Jan Toorop (1858-1928)
Lezend meisje (Charley)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Lezende vrouw
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
London Bridge
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Madonna met kind
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Baai
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Man met tulband
Jan Toorop (1858-1928)
Meisjeskopje (Willemina Timmerman)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Melk halen (Zeeland)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Miek Janssen mediterend in Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Mobilisatie
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Muzikanten aan boord
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
My God my all (De Nun)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Riviergezicht met verso soldaat
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Na de tweede val
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Nettenboetsters
Jan Toorop (1858-1928)
Nijmegen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Nirwana
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Opgang van een atleet
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zus Henny
Jan Toorop (1858-1928)
Paard in weide
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Palais de Justitia, Paris
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Parijs
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Portret van Charley Toorop
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Dr. Xavier Munch
Jan Toorop (1858-1928)
Portret van Willem Mengelberg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Huizen aan dorpsrand, mogelijk Machelen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Religie
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Schapen op texel
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Schelpenvisser
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Soldaat onder Maurits
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
St Jerome
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
St. Patrick Road, Ierland
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
St. Petrus
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Strandvonders
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Studie voor Adoratie Brugge
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Summer in English landscape
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Tennisspeelster
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Terras van Oranjehotel (Scheveningen)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Twee veldwachters
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Twee vrouwen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Vertier in Domburg
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Vrouw liggend op het strand
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Walcherse boerin
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Werkers op het land
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Werkstaking
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Wilgen aan de waterkant
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Wolken boven zee
Jan Toorop (1858-1928)
Zeeuwse kinderen spelend op een erfje
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zeilboten
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zeilboten op zee
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zigeuners met doedelzak en fluit
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zingende engelen
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zittend meisje
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zonder titel
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zonder titel (kruisdraging)
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zonder titel, kopstudie
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zonnebaadsters
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Zwanenmeer
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht
Handeckfall, Zwitserland
Jan Toorop (1858-1928)
Verkocht