"Zelfportret"


nummer 15113
Kunsthandel Studio2000 Schilderij
  • Naam: Herbert Fiedler
  • Geboren Leipzig 1891
  • Overleden Amsterdam 1962
  • Schilder.
Meer Fiedler, Herbert

HERBERT FIEDLER
Leipzig 1891-1962 Amsterdam

ZELFPORTRET
1958

Olieverf op doek
119 x 76 cm.
Gesigneerd en gedateerd: ‘HFiedler 58’.

Herkomst: Cultuur en Wetenschappen Ministerie van Onderwijs, Den Haag/Zoetermeer, 1959 – 1984. In 1959 door jhr. Willem Sandberg aangekocht bij Galerie Magdalena Sothmann, Amsterdam; in 1984 geruild met dochter van de kunstenaar A.S. Frank-Fiedler voor twee andere doeken; Particuliere collectie, Amsterdam, inv./cat.nr FS 0044. In 1984 geruild met Dienst Verspreide Rijkscollecties tegen twee andere werken van Herbert Fiedler.

Tentoongesteld: Tentoonstelling Fiedler [S.l.] , 1959-01-10 - 1959-01-31 , cat. nr. 21; verkooptentoonstelling Contour onzer beeldende kunst 1959: tentoonstelling onder auspiciën van De Kring Stedelijk Museum Het Prinsenhof , Delft , 1959-03-21 - 1959-05-11 , cat.nr. 59; groepstentoonstelling De verdwijnende Galerij voormalige Paleis voor Volksvlijt, Frederiksplein Galerij, Amsterdam, 1959-08 - 1959-09, cat.nr.2 + Sociaal-culturele mededelingen jaargang 15 no. 161- januari-februari 1960 pagina 13 afgebeeld zw/w + tekst van de kunstenaar fout gedateerd 1918 = 1958; H. Fiedler Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam , 1962-09-21 - 1962-10-22, cat.nr.21; losgezongen toets: Nederlandse figuratieve kunst na '45 : III Museum voor figuratieve kunst De Buitenplaats , Eelde (Zuidlaren), 1998-09-13 - 1998-12-06 , p. 50, afb. in kleur; Herbert Fiedler: 1891-1962: schilderijen, gouaches, tekeningen Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan , Nijmegen , 1982-09-04 - 1982-10-03, wegens te late aanlevering door de Dienst verspreide Rijkscollecties niet meer opgenomen in de catalogus; Arti et Amicitiae, Amsterdam 09-10-1982 t/m 31-10-1982; Centrum de Vaart Hilversum 11-12-1982 t/m/ 09-01-1983; Librije Hedendaagse Kunst, Zwolle 23-07-1983 t/m 28-08-1983 en 't Coopmanshûs, Franeker 15-10-1983 t/m 26-11-1983; Zutphen 04-12-83 t/m 08-01-1984; Herbert Fiedler 1891-1962: Berlijn Parijs Amsterdam, Singer Museum, Laren (Noord-Holland), 2001-05-15 - 2001-07-29 , p. 95, afb. in kleur, cat. nr.62.

Literatuur: Van Hall 645:3, Ch. Wentinck, Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh, Utrecht 1959, p. 76-77, met afb. 29; Kroniek van Kunst en Kultuur, 19 (1959), nr. 1; cat. tent. Nederlandse zelfportretten van Vincent van Gogh tot heden, Dordrecht (Dordrechts Museum) en Arnhem (Gemeentemuseum Arnhem), 1967, afb.18; Catalogus 'De losgezongen toets' Nederlandse figuratieve kunst na '45 III Inleiding door Diederik Kraaijpoel.

RKD afbeeldingsnummer: 0000365989. 


HERBERT FIEDLER
Leipzig 1891-1962 Amsterdam

SELF PORTRAIT
1958

Oil on canvas
119 x 76 cm.
Signed and dated: "HFiedler 58".

Provenance: Culture and Science Ministry of Education, The Hague / Zoetermeer, 1959 - 1984. In 1959 purchased by Mr. Willem Sandberg from Galerie Magdalena Sothmann, Amsterdam; swapped in 1984 with daughter of the artist A.S. Frank-Fiedler for two other canvases; Private collection, Amsterdam, inv./cat.nr FS 0044. In 1984 swapped with the Department of Versions of Public Collections for two other works by Herbert Fiedler.

Exhibited: Exhibition Fiedler [S.l.], 1959-01-10 - 1959-01-31, cat. No. 21; sales exhibition Contour of our visual art 1959: exhibition under the auspices of De Kring Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft, 1959-03-21 - 1959-05-11, cat.nr. 59; group exhibition The disappearing Gallery former Palace of Volksvlijt, Frederiksplein Gallery, Amsterdam, 1959-08 - 1959-09, cat.nr.2 + Socio-cultural announcements volume 15 no. 161- January-February 1960 page 13 pictured b / w + text the artist's mistake dated 1918 = 1958; H. Fiedler Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, 1962-09-21 - 1962-10-22, cat.nr.21; detached key: Dutch figurative art after '45: III Museum of figurative art De Buitenplaats, Eelde (Zuidlaren), 1998-09-13 - 1998-12-06, p. 50, color image; Herbert Fiedler: 1891-1962: paintings, gouaches, drawings Nijmegen Museum Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen, 1982-09-04 - 1982-10-03, because of late delivery of the National Collections distributed by the Service no longer included in the catalog; Arti et Amicitiae, Amsterdam 09-10-1982 through 31-10-1982; Center de Vaart Hilversum 11-12-1982 through / 09-01-1983; Librije Contemporary Art, Zwolle 23-07-1983 to 28-08-1983 and 't Coopmanshûs, Franeker 10-10-1983 to 26-11-1983; Zutphen 04-12-83 through 08-01-1984; Herbert Fiedler 1891-1962: Berlin Paris Amsterdam, Singer Museum, Laren (North Holland), 2001-05-15 - 2001-07-29, p. 95, color illustration, cat. no.62.

Literature: Van Hall 645: 3, Ch. Wentinck, Dutch painting since Van Gogh, Utrecht 1959, p. 76-77, with fig. 29; Chronicle of Art and Culture, 19 (1959), no. 1; cat. tent. Dutch self-portraits from Vincent van Gogh to the present, Dordrecht (Dordrechts Museum) and Arnhem (Gemeentemuseum Arnhem), 1967, fig.18; Catalog 'The loosened test' Dutch figurative art after '45 III Introduction by Diederik Kraaijpoel.

RKD image number: 0000365989.

KunstvormOlieverf op doek

Meer werken van Herbert Fiedler (1891-1962)

Zelfportret
Herbert Fiedler (1891-1962)
Familie op het balkon
Herbert Fiedler (1891-1962)
Biergarten
Herbert Fiedler (1891-1962)
Café (Parijs)
Herbert Fiedler (1891-1962)
Toiletmaken
Herbert Fiedler (1891-1962)
Drie generaties (Berlijn)
Herbert Fiedler (1891-1962)
De koffer (Berlijn)
Herbert Fiedler (1891-1962)
Meisjesportret (Parijs)
Herbert Fiedler (1891-1962)
Bloemenverkoper
Herbert Fiedler (1891-1962)
Bloemverkoper
Herbert Fiedler (1891-1962)
Boer met Geit
Herbert Fiedler (1891-1962)
Gezin van de Kunstenaar
Herbert Fiedler (1891-1962)
Cafe interieur
Herbert Fiedler (1891-1962)
Huisje in Laren
Herbert Fiedler (1891-1962)
Gezicht op het Frederiksplein
Herbert Fiedler (1891-1962)
De clown
Herbert Fiedler (1891-1962)
Portret van oude man
Herbert Fiedler (1891-1962)