Piet Mondriaan

"Lente idylle, Spring Idyll"


nummer 12975
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Piet Mondriaan

Geboren: 1872.

Overleden: 1944.

Schilder.

Meer Mondriaan, Piet

PIETER CORNELIS (PIET) MONDRIAAN
Amersfoort 1872-1944 New York

LENTE IDYLLE
Winterswijk 1900-01

Olieverf op doek
75 x 64 cm.
Gesigneerd: rechts onder ‘Piet Mondriaan’

Herkomst: Verkregen ca. 1940 in Amsterdam door mevr. I.J. Bantzinger-Wiedenhoff; 12 april 1972, Veilinghuis Sotheby’s, Londen: nr. 38; 10 april 1989 Veilinghuis Sotheby’s, Amsterdam: nr. 342c; 1990 Particuliere collectie, België.

Tentoongesteld: St. Lucas, Amsterdam 1901; Toronto/Den Haag, 1966; Kunstenaren der idee, Den Haag, 1978; Van Gogh tot Cobra, Stuttgart/Utrecht, 1980-81; Kandinsky-Mondrian, Madrid 1994-1995; Winterswijk (Villa Mondriaan), heden (langdurig bruikleen).

Literatuur: R. Welsh, Early career: the naturalistic periods, New York 1965, p. 35-36. R. Welsh, Mondrian, 1966, p. 47; R. Welsh, Portrait Art, 1973, p. 357-358.; C. Blotkamp, Kunstenaren der idee: Symbolistische tendenzen in Nederland, ca 1880-1930, 1978, p. 103; H. Henkels, Mondriaan in seinen atelier, 1980, p. 239. H. Henkels, Mondriaan in Winterswijk: een essay, 1979, p. 53-54; H. Henkels, Figuration to abstraction, 1987, p.163, 173; W. Laanstra, Fine Dutch and European Paintings, 1991, p. 17; J. Joosten en R. Welsh, Catalogue Raisonné of the naturalistic works (until early 1911), 1998, p. 179; Magazine Studio 2000 15 (2009) nr. 1 (maart), ill.

Omstreeks 1899 doet zich in het werk van Mondriaan een ingrijpende verandering voor, doordat hij zijn onderwerpen op een meer vergeestelijkte manier gaat benaderen. De titel ‘Lente Idylle’ wijst op een verdiepte betekenis die het eigenlijke onderwerp overstijgt: in het symbolistische werk staan de thema’s onschuld en kinderlijk geloof centraal.


Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan
Amersfoort 1872-1944 New York

‘Lente Idylle’
SPRING IDYLL

Winterswijk 1900-01

Oil on canvas, 75 x 64 cm.
Signed: lower right ‘Piet Mondriaan’

Provenance: Acquired ca. 1940 in Amsterdam by Mrs. I.J. Bantzinger-Wiedenhoff; April 12 1972, Sotheby’s, London: no. 38; April 10 1989 Sotheby’s, Amsterdam: no. 342c; 1990 Private collection, Belgium.

Exhibited: St. Lucas, Amsterdam 1901; Toronto/The Hague, 1966; Kunstenaren der idee, The Hague, 1978; Van Gogh tot Cobra, Stuttgart/Utrecht, 1980-81; Kandinsky-Mondrian, Madrid 1994-1995; Winterswijk (Villa Mondriaan), heden (longtime loan).

Literature: R. Welsh, Early career: the naturalistic periods, New York 1965, p. 35-36. Welsh, Mondrian, 1966, p. 47; R. Welsh, Portrait Art, 1973, p. 357-358.; C. Blotkamp, Kunstenaren der idee: Symbolistische tendenzen in Nederland, ca 1880-1930, 1978, p. 103; H. Henkels, Mondriaan in seinen atelier, 1980, p. 239. H. Henkels, Mondriaan in Winterswijk: een essay, 1979, p. 53-54; H. Henkels, Figuration to abstraction, 1987, p.163, 173; W. Laanstra, Fine Dutch and European Paintings, 1991, p. 17; J. Joosten en R. Welsh, Catalogue Raisonné of the naturalistic works (until early 1911), 1998, p. 179; Magazine Studio 2000 15 (2009) no. 1 (March), ill.

Around 1899, a dramatic change occurs in Mondriaans artworks. The painter approached his subjects in a more spiritualized way. The title ‘Spring Idyll’ suggest a deepened sense which transcends the actual subject: in the symbolistic painting themes of innocence and childlike faith are key.

Doek

Meer werken van Piet Mondriaan (1872-1944)

Lente idylle, Spring Idyll
Piet Mondriaan (1872-1944)
Windmolen in het zonlicht bij een waterloop
Piet Mondriaan (1872-1944)
Verkocht
Bosgezicht (Driebergen)
Piet Mondriaan (1872-1944)
Verkocht
Boerderij in het Gooi
Piet Mondriaan (1872-1944)
Verkocht
Boerderij met blauw hek
Piet Mondriaan (1872-1944)
Verkocht
Tree Growth
Piet Mondriaan (1872-1944)
Verkocht