Hubert Malfait

"Winterlandschap, mogelijk 'Eikeldreef' at Sint Martens-Lathem"


nummer 13363
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Hubert Malfait

Geboren: 1898.

Overleden: 1971.

Schilder.

Meer Malfait, Hubert

HUBERT MALFAIT
Astene 1898 - 1971 Sint-Martens-Latem

WINTER LANDSCAPE, POSSIBLY 'EIKELDREEF' AT SINT MARTENS-LATHEM

Oil on canvas
75 x 100 cm.
Signed: lower left
Verso: 1962 Jan-Feb.

Provenance: Binz Collection, Brussels.

Literature: Solange Malfait & Piet Vanrobaeys, Hubert Malfait oeuvre catalog, Tielt 1986, p. 186, fig. 1039 (with incorrect date 1960).


HUBERT MALFAIT 
Astene 1898 - 1971 Sint-Martens-Latem

WINTERLANDSCHAP, MOGELIJK 'EIKELDREEF' AT SINT MARTENS-LATHEM

Olieverf op doek
75 x 100 cm.
Gesigneerd: links onder
Verso: 1962 jan-febr.

Herkomst: Collectie Binz, Brussel

Literatuur: Solange Malfait & Piet Vanrobaeys, Hubert Malfait oeuvrecatalogus, Tielt 1986, p. 186, afb. 1039 (met foutieve datering 1960).

Hubert Malfait studeerde aan de Gentse Academie, waar hij leerling was van Jean Delvin en George Minne. In zijn jeugd werd hij aangezet tot tekenen door Emile Claus. Hij vond inspiratie in de indringende schilderijen van James Ensor en het vaak sociaal bewogen werk van Eugene Laermans, beide belangrijke voorlopers van het expressionisme. Malfait hoort bij de tweede generatie van Latemse kunstenaars. Na een luministisch debuut ontstonden zijn eerste expressionistische werken in de vroege jaren twintig; Malfait is het expressionisme trouw gebleven gedurende zijn gehele verdere kunstenaarsloopbaan.

Olieverf op doek

Meer werken van Hubert Malfait (1898-1971)

Boer met koe
Hubert Malfait (1898-1971)
Boeren op het veld
Hubert Malfait (1898-1971)
Ruiters langs terras
Hubert Malfait (1898-1971)
Sneeuwlandschap
Hubert Malfait (1898-1971)