Waspit

Breitner, George Hendrik (meer)

"Waspit"

Kunsthandel Studio2000 nummer 15130

Tekening Papier

George Hendrik Breitner

Geboren: Rotterdam 1857.

Overleden: Amsterdam 1923.

Schilder.

Meer Breitner, George Hendrik

 

Waspit

 

Pastel op papier

32 x 29 cm.

 

Al vroeg in zijn kunstenaarsbestaan koos George Hendrik Breitner ervoor om het leven van alledag te schilderen: ‘Ik zelf, Ik zal de mensch schilderen op de straat en in de huizen de straten en huizen die ze gebouwd hebben ’t leven vooral. Le peintre du peuple zal ik trachten te worden of liever ben ik al omdat ik ’t wil.’ In Den Haag, waar de schilder aanvankelijk werkte, had Breitner een geestverwant gevonden in Vincent van Gogh, met wie hij geregeld ‘volkse typetjes’ ging tekenen om ze vervolgens op het atelier uit te werken tot schilderijen en aquarellen.

‘Na Frans Hals is Breitner de meest verwonderlijke hanteerder van den schilderborstel, dien wij gehad hebben’, schreef G.H. Marius in haar boek over de Hollandse schilderkunst in de negentiende eeuw. ‘De schilder van het mouvement’, noemde de schrijfster hem. Marius beschreef hoe de jonge Breitner de zogenoemde domineesbriefjes van zijn moeder voltekende met soldaten en paarden en later zijn schetsboekjes vulde met de wirwar van trams op de Dam, volgestapelde kolenwagens bij een stil grachtje, het straatleven en het moderne straatverkeer.

Op straat zoomde Breitner ook in op voorbijgangers. De werkende vrouwen onder hen waren geliefde motieven voor Breitner. Naast dienstbodes en koffiepiksters schilderde hij graag waspitten: meisjes die werkten in de kaarsenfabriek, hoewel de term later ook werd gebruikt voor fabrieksmeisjes in het algemeen. De jonge meisjes werden naar prestatie uitbetaald, waardoor ze meestal lange uren maakten. Voor de manier waarop hij zijn figuren en de atmosfeer weergaf werd hij de ene keer lovend besproken: ‘Het is, dunkt mij, niet mogelijk de kooude kleemerigheid van zoo’n guren regendag beter weer te geven, dan hij hier [het schilderij Regen en wind, ca. 1890] heeft gedaan’; een ander kon hier juist alleen kritiek op leveren: ‘Kan het de roeping der kunst zijn de leelijkste dingen der werkelijkheid nog afkeerwekkender voor te stellen, dan de werkelijkheid ooit is?’

 

 

 

Meer werken van George Hendrik Breitner (1857-1923)

Halte der Artillerie or Rustende Cavalerie
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Waspit
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Duinlandschap Ouddorp
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Rustend meisje op de sofa
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Twee waspitten
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Aangemeerde schepen aan het Damrak, Amsterdam
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Verkocht
De oude beurs van Zocher op de Dam, Amsterdam
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Verkocht
Jonge vrouw met zwarte kousen
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Verkocht
Drie vrouwen
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Verkocht
Rode Huzaren
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Verkocht
Drie meiden in de sneeuw
George Hendrik Breitner (1857-1923)
Verkocht