Eerste Winter aan de Maas

Moll, Evert (meer)

"Eerste Winter aan de Maas"

Kunsthandel Studio2000 nummer 13057

Verkocht
Schilderij Olieverf op Doek

Evert Moll

Geboren: 1878.

Overleden: 1955.

Schilder.

Meer Moll, Evert

 

Eerste Winter aan de Maas

 


Jaar: 1917
Prijs: Archief Studio 2000
Techniek: Olieverf doek
Gesigneerd: links onder
Afmetingen: 37x62

Evert Moll (1878-1955) huurde in 1917 een atelier op de hoek van de Maaskade en de Sleepshellingstraat op het Noordereiland. Het atelier bevond zich – het schilderij laat dat ook zien – op de eerste verdieping. Hij kon er in alle rust en ongestoord aan werken, wat ideaal was voor de ingekeerde en rusteloze man die hij was. Moll werkte waarheidsgetrouw, en juist dit type kunstwerken behoren tot de beste die hij maakte. Door de twee hoge voorramen in het atelier had Evert Moll een uitstekende positie om zijn uitzicht op de activiteiten op de Nieuwe Maas en de kade te schilderen. Hij benutte de ramen om tot brede panoramische composities te komen. 
In de publicatie ‘Schilder van de Rotterdamse Maas Evert Moll’ (2002) schreef A. Knops dat Evert Moll tussen 1917 en 1919 aan de Maaskade een serie van de vier jaargetijden schilderde. Het wintergezicht ontbrak echter in het boek. Het is het hierbij afgebeelde schilderij dat Moll in 1917 maakte, en dat het eerste schilderij in de serie van seizoenen is. De signatuur heeft een code – 123 – die de volgorde van ontstaan weergeeft. Het tweede werk draagt code 4, een zomergezicht, het derde werk heeft code 5 en is een herfstgezicht. Het vierde werk, een voorjaarsgezicht dat Moll in 1918 schilderde, heeft geen code. Op alle vier de schilderijen is de kerktoren rechts geplaatst. Het is de Zuiderkerk, die vaak als oriëntatiepunt op zijn werken terugkeert.
Het wintergezicht is een belangrijk kunsthistorisch sluitstuk, en bovendien een zeldzaam stuk, dat we niet vaker tegenkomen in zijn oeuvre. Aan het silhouet van enkele markante gebouwen – De Boompjes – aan de overkant van de Maas is te zien dat Moll naar de werkelijkheid schilderde. Het gebouw achter de twee masten is het Oost-Indisch Huis, dat rond 1690 werd gebouwd. Het kleine gebouw rechts daarvan is de Joodse Synagoge (1725). Links van de kerktoren is het Nouvel Hotel des Bains (New Bath Hotel) te zien.
De Maaskade van het Noordereiland was vanouds de plek van de binnenvaart waar de vrachten werden gelost en geladen. Op Molls schilderij ligt het scheepvaartverkeer echter volledig stil: het was de strenge winter van 1917 waarbij de Maas dichtvroor. Het is te zien op het schilderij: de beurtschepen liggen vast in het ijs, waarin ze weerspiegelt worden. De kade is leeg, er zijn geen goederen, er is geen opslag van kisten en vaten. De schippers vegen hun boten en de kade sneeuwvrij. Moll gaf met een ingehouden en beperkt palet, geheel in de stijl van de Haagse School, het wintertafereel weer. Hij ving de opkomende lage winterzon in het silhouet van de gebouwen aan de overkant. Hij zette de verf daar heel dun op, waardoor het ijle karakter van de kou en de vorst wordt versterkt. Het schilderij trok veel belangstelling en oogstte veel waardering toen Moll het in 1919 exposeerde in het gebouw van Pulchri Studio in Den Haag.
Net zoals bij het schilderij van Van Mastenbroek, veranderde in mei 1940 ook de setting van dit werk drastisch. Het was op deze plek, dat op 10 mei op het water van de Nieuwe Maas twaalf watervliegtuigjes landden met Duitse soldaten, die onmiddellijk het Noordereiland onder vuur namen en bezetten. Het lot van Rotterdam was bezegeld, en Molls uitzicht veranderde voorgoed.

 

Meer werken van Evert Moll (1878-1955)

Aangemeerde driemaster
Evert Moll (1878-1955)
Havengezicht
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Havengezicht
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Havengezicht met molen
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Golfbrekers
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Riviergezicht
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Bloemstilleven
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Golfbrekers
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Eerste Winter aan de Maas
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Werker in een Koolveld
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht