Moll, Evert

Moll, Evert Evert Moll

 

  • Naam: Evert Moll
  • Geboren 1878
  • Overleden 1955
  • Schilder.

Evert Moll

Geboren: 1878.

Overleden: 1955.

Schilder.

Werken van Evert Moll (1878-1955)

Aangemeerde driemaster
Evert Moll (1878-1955)
Havengezicht
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Havengezicht
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Havengezicht met molen
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Golfbrekers
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Riviergezicht
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Bloemstilleven
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Golfbrekers
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Eerste Winter aan de Maas
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht
Werker in een Koolveld
Evert Moll (1878-1955)
Verkocht