Henri Francois Raemakers Ramah

(Sint-Joost-ten-Node 1887-1947)

Ramah wilde met zijn werk de kleurbehandeling benadrukken. Dit was de uitdrukking van de nieuwe geest waarin het uitdrukkelijke prevaleerde boven het lyrische van alleen de kleur. Henri Ramah was een van de eerste kunstenaars die ook deze vernieuwing aanvoelde. Met zijn bedachtzame fauvistische stijl in sobere maar doelmatige kleuren, kwam Ramah onder de Branbantse fauvisten naar voren als portretschilder bij uitstek.