John Raedecker

(Amsterdam 1885-1956)

Het gezicht herschapen door John Rädecker

De hiernaast afgebeelde bronzen Madonna met kind van John Rädecker (1885-1956) is er één uit een oplage van ongeveer twaalf stuks. Het gipsen model van het beeld, dat werd ontworpen en gegoten in 1928, is verloren gegaan. Rädecker baseerde het ontwerp op dat van zijn grote zandstenen beeld voor de Obrechtkerk in Amsterdam, tegenwoordig te zien in het Rijksmuseum Kröller-Müller. De bronzen beelden maakte Rädecker als geschenk voor een groep weldoeners die zijn verblijf in Parijs financierden. De groep was door H.P. Bremmer bijeengebracht en bestond onder anderen uit Helene Kröller-Müller, de Utrechtse rechter Jacob van der Meulen en componist en muziekcriticus Paul Sanders. De weldoeners stonden garant voor een maandgeld van driehonderd gulden. Rädecker had al voor zijn vertrek het plan opgevat om een kleine variant van zijn Madonnabeeld te maken als premiegeschenk, en aangekomen in Parijs was het het eerste waar hij aan begon te werken.

Rädecker was al eerder in Parijs geweest. Door zijn vader vroeg ingewijd in het vak van houtsnijden en modelleren, was hij in de leer geweest bij beeldhouwer Joseph Mendes da Costa en volgde hij van 1906 tot 1910 avondlessen aan de Rijksacademie, waarna hij tussen 1911 en 1914 veel tijd doorbracht in de Franse hoofdstad. In Nederland was hij doorgebroken met luministische schilderijen, maar in Parijs veranderde zijn stijl radicaal. Door de invloed van zijn vriend Jacob Bendien die de absolute kunst had ontwikkeld werkte Rädecker korte tijd volledig abstract. Waar Rädecker in zijn tekeningen en schilderijen veel stijlontwikkelingen doormaakte, ging hij als beeldhouwer vanaf het begin – op wat invloeden van Art deco en het kubisme na – zijn eigen weg. In de vroege jaren twintig kwam hij tot de vormen die zo typerend zijn voor zijn werk, vooral in de gezichten, die Hammacher in zijn nog altijd actuele boek uit 1940 over Rädecker beschreef: ‘Een horizontaal voorhoofd, dat met een breede welving, waardoor de oogen vrij ver uit elkaar komen te liggen, overgaat in een breeden neus; de jukbeenderen sterk geaccentueerd, de mond en onderkaak breed en goed ontwikkeld. De oogkassen diep, zoodat er een zware schaduw valt, die het niet noodig maakt de oogpupil aan te geven. Hij bereikt daarmee de suggestie van een blik, de geheimzinnigheid van een donker verborgen oog. De borst is breed en sterk gewelfd, de gestalte als geheel gedrongen.’

Rädecker verbeeldde in zijn vrije werk voornamelijk de mens en het dier in het algemeen. Het ging hem niet om de verbeelding van een bepaald persoon, maar die van de wereld van de mens, gezien in een bepaalde fase of houding in het leven. Met zijn symbolistische weergave maakte Rädecker een geheel eigen wereld van gezichten. Hammacher schreef: ‘Het gezicht heeft Rädecker, als nauwelijks één van de vorige eeuwsche of hedendaagsche beeldhouwers, herschapen. Het is in zijn handen geworden tot een merkwaardige vermenging van nacht en dag, van vrouwelijk en mannelijk, van droom en zinnen.’

Vijf exemplaren van het beeld zijn opgenomen in de collectie van Nederlandse musea: Van Abbemuseum  Eindhoven (inv.nr. 395), Gemeentemuseum Den Haag (inv.nr. B4-x-1960), Rijksmuseum Kröller-Müller (inv.nr. 199-941, twee exemplaren) en Stedelijk Museum Schiedam (inv.nr. 1196). Een van de andere exemplaren is nu te koop bij Studio 2000. 

Dit artikel verscheen in het Studio 2000 magazine 2011/4.