Jan Altink

(Groningen (stad) 1885-1971)

Kenmerkend voor Jan Altink is zijn grote voorliefde voor het buiten werken. Het maakt hem meer dan enig ander Ploeg-lid de landschapsschilder van de kunstkring bij uitstek. De soms spontaan ontstane, scherp waargenomen en raak weergegeven was- en olieverfportretten tonen aan dat hij ook dat motief ten volle beheerste. Hij was een trefzeker tekenaar, die niet meer vastlegde dan nodig was. Ook als graficus liet hij een belangrijk oeuvre na, waarin de etsen en de litho’s een prominente plaats innemen.

Altink beschouwde F.H. Bach als zijn belangrijkste leermeester. De stimulans die van Bach uitging – hij joeg zijn leerlingen naar buiten en leerde ze kijken en noteren – is van grote invloed geweest op de jonge Altink en als het ware in hem gesublimeerd. Altink schilderde aanvankelijk in een tonig grijs en groen gehouden palet. Sfeervolle, in een post-impressionistische trant geschilderde landschappen, stadsgezichten, portretten en een enkel stilleven zijn ook in de beginjaren al veelvoorkomende motieven. De oudste over Altinks werk aangetroffen recensies dateren van maart 1918: zowel de Provinciale Groninger Courant als de Nieuwe Groninger Courant spraken over ‘opvallend goed werk van den heer J. Altink’. Een recensie van ruim twee jaar later beschrijft: ‘Altink schildert zijn buitenstudies blijkbaar met voorliefde op sombere dagen, over zijn werk ligt een grijsheid die de stemming wel treft.’ Toch bleek hij ook anders te kunnen. De recensent van Ons Noorden schreef in juli 1919 naar aanleiding van Altinks inzending voor de Ploeg-expositie bij Ongering: ‘‘t Is knap werk wat hij levert, zowel wat ‘t teekenen betreft als de kleuren. Hoe heerlijk vlammen niet die papavers.’  

Blauwe kar bij Blauwborgje uit 1921 laat zien hoe Altink op weg ging naar een nieuwe werkwijze. De nog voorzichtige toepassing van het paars in het pad tussen de hooiberg en de grijsgroene schuren, het oplichtend roze in de door het silhouet van de stad gevormde horizon en het blauw van de centraal in de compositie geplaatste kar wijzen op de invloed van Jan Wiegers, die terug was in Groningen. Altink experimenteerde die zomer ook met het pointillisme, samen met Dijkstra, die enige tijd in deze stijl zou blijven werken. Dat rond 1922 verandering optrad in zijn werk, vooral in het kleurgebruik, blijkt uit een veel geciteerde recensie in het Nieuwsblad van het Noorden van april 1922: ‘Verder sproeit er ook over Altinks landschap wat zomer, waar tegenover zijn ‘Moestuinen’ bedekt schijnen met een intensieve laag A.J.P.’s frambozenpudding’. Op een genuanceerder manier werd dit bevestigd door recensent A.A. van de Provinciale Groninger Courant in juni ’22, die uitvoerig schreef over Altinks werk: ‘Altink is een stoer werker, die zonder tot ‘-ismen’ en uitersten te vervallen, toch prettig aandoend, frisch modern werk levert’. Zijn inzendingen in de periode 1918–1922 – die doorgaans positief werden beoordeeld – bestonden uit olieverfschilderijen, een enkele aquarel en vele tekeningen. Opvallend is de verscheidenheid aan technieken: Oostindische inkt, potlood, houtskool en (kleur-) krijt.  

Met dank aan C. Hofsteenge, ‘Jan Altink’, in: De Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen’, Groningen 1993

Uit: Studio 2000 Magazine 2016, nr. 1.

&nb

  • Naam: Jan Altink
  • Geboren: Groningen 1885
  • Overleden: Groningen 1971
  •