Eyck, Charles Hubert

Eyck, Charles Hubert Charles Hubert Eyck

Charles Eyck

 

Ofschoon het talent van de Limburgse kunstenaar Charles Eyck (1897-1983) al vroeg was ontdekt – hij bezocht zeven jaar lang een tekenschool in zijn geboortestreek – begon hij niet vanzelfsprekend aan een opleiding aan een kunstacademie.

Eerst was hij werkzaam als decoratieschilder bij de Maastrichtse Ceramiquefabriek en hield deze baan als ‘artistieke fabrieksarbeider’ vijf jaar lang vol. Pas daarna bezocht hij een jaar de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en aansluitend, voor een periode van vier jaar, de Rijks¬akademie te Amsterdam.

Als aantonende waardering voor zijn talent mag gelden dat hij zowel de Koninklijke Subsidie (1920) als de Prix de Rome won. Financieel gesteund door de laatste prijs vertrok hij naar Italië. Hij weigerde echter een vast onderdeel van deze studiereis, namelijk het kopiëren van Italiaanse mees¬ters en verloor daardoor zijn onder¬steuning. Toch bleef hij de zeven jaar na zijn vertrek in 1922 grotendeels besteden aan studie¬reizen. In 1929 keerde hij uit Parijs terug met vrouw en kind.

Eyck ontpopte zich als een schilder van monu¬men¬tale schilderingen. Hij verkreeg veel op¬drachten om de wanden van kerken te beschil¬deren met religieuze voorstellingen, zoals in de kerken van Rumpen en Wittem. Ook in Zeist vervaardigde hij wandschilderingen. Daarnaast was hij werkzaam als glazenier en keramist. In zijn vrije werk richtte hij zich op landschappen, stadsgezichten en figuurstudies. In 1937 won Eyck de Grand Prix op de Wereldtentoonstelling in Parijs.

De kunstenaar verbleef ook later voor kortere of langere tijd in het buitenland. Vooral Frankrijk was favoriet, maar hij leefde ook een jaar op Curaçao.

De schilderijen die Studio 2000 nu toont zijn geschilderd in de eerste oorlogsjaren, toen Eyck in Limburg verbleef. Het zonnige landhuis laat niets zien dat wijst op deze moeilijke tijd. Ook het landschap – vermoedelijk in de omgeving van Canne – biedt wat dat betreft geen aanknopingspunt. Wat wel opvalt zijn de sterke kleurtegenstellingen. Het laatstgenoemde werk is stevig opgezet en uitgevoerd in robuuste, olijfgroene tinten met bruinen. Eyck is er prachtig in geslaagd de herfstkleuren in het heuvelende land¬schap weer te geven. Het eerste is ‘lichter’ geschilderd, met vrolijke kleuren en een meer ‘dansend’ penseel.

 

  • Naam: Charles Hubert Eyck
  • Geboren 1897
  • Overleden 1983
  • Schilder.

Charles Hubert Eyck

Geboren: 1897.

Overleden: 1983.

Schilder.

Werken van Charles Hubert Eyck (1897-1983)

Bloemstuk
Charles Hubert Eyck (1897-1983)
Verkocht
Aapje Charlie op Hobbelpaard
Charles Hubert Eyck (1897-1983)
Verkocht