"Le petit déjeuner, ca. 1913"


nummer 15264
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Anne Pierre de Kat

Geboren: Delft 1881.

Overleden: La Frette-sur-Seine 1868.

Schilder.

Meer Kat, Anne Pierre de

ANNE-PIERRE DE KAT
Delft 1881-1968 La Frette-sur Seine, Frankrijk

LE PETIT DÉJEUNER, CA. 1913

Oil on canvas
89 x 74 cm. 
Signed: lower left: de kat

Provenance: Sotheby’s, Amsterdam 1996.


ANNE-PIERRE DE KAT
Delft 1881-1968 La Frette-sur Seine, Frankrijk

LE PETIT DÉJEUNER, CA. 1913

Olieverf op doek
89 x 74 cm 
Gesigneerd links onder: de Kat

Herkomst: Sotheby’s, Amsterdam 1996.

In de tijd dat de Nederlands-Vlaamse schilder Anne-Pierre de Kat (1881-1962) zijn carrière aanving, was het impressionisme al overgegaan in de moderne stromingen. Het fauvisme met helle kleuren en het kubisme, uitgaande van on traditionele compositietechnieken en perspectiefwisselingen, werden door de jongere generatie reeds druk beoefend. De Kat had de nieuwe stromingen werkelijk opgezocht. Na zijn studie teken- en beeldhouwkunst aan de academie in Den Haag, waarmee hij op zijn vijftiende was begonnen, bezocht hij de academie van Delft. Met Willem Paerels (1868-1972) vertrok hij vervolgens naar Gent. Na korte tijd aan de academie aldaar te hebben gestudeerd, bezochten zij de Académie des Beaux Arts in Brussel. In de Belgische hoofdstad knoopte De Kat een vriendschap aan met Rik Wouters (1882-1916).

De Kat was ontvankelijk voor de discus¬sies over figuratie en abstractie en zwoer het traditionalisme in de kunst af. Hij wist zich een plaats te verwerven binnen de groep van Belgische avant-gardisten en exposeerde vanaf 1912 op de Salon des Indépendants bij Galerie Georges Giroux. Hier hingen zijn werken temidden van die van Jean Brusselmans (1884-1953), Constant Permeke (1886-1952), Léon Spilliaert (1881-1946) en Edgar Tijtgat (1879-1957).

Hoewel De Kat geïnteresseerd was in de vernieuwingen in de kunst, was hij echter geen theoreticus die er filosofisch-esthetische theorieën op na hield. Voor alles was hij schilder, die zich als modernist bepaalde tot de geijkte thema’s: landschappen, stadsgezichten en figuren. Toen hij tijdens de Eerste Wereldoorlog als soldaat in het Belgische leger gewond raakte, werd hij aangesteld binnen de Artistieke Afdeling om de gebeurtenissen aan het front vast te leggen. Hij vervaardigde in deze functie vele militaire portretten.

Maar ook stillevens kwamen tot stand. Het bloemstilleven dat op p. 18 is afgebeeld, dateert van voor 1920 en laat De Kats voorkeur voor heldere kleuren zien. Dezelfde kleuren gebruikt hij in de vele stadsgezichten die in de jaren veertig en vijftig verschenen: geen historische geveltjes, maar moderne steden met brede straten en autoverkeer. Ook in Nederland schilderde hij stadsgezichten, terwijl in Belgisch Brabant veel van zijn landschappen totstandkwamen.

Anne-Pierre De Kat had zich vrijwillig aangemeld bij het Belgische leger. Hij raakte gewond, maar zodra hij hersteld was keerde hij terug naar het front. Ditmaal werd hij aangesteld binnen de artistieke afdeling om de gebeurtenissen aan het front vast te leggen. Hij vervaardigde in deze functie vele militaire portretten. Na de oorlog was zijn werk nog net zo kleurrijk als daarvoor, maar de manier van schilderen veranderde. Zijn toets maakte plaats voor kleurvlakken, omsloten door zwarte lijnen. Hiermee wilde De Kat zijn kleurbehandeling benadrukken; hij liet het intieme karakter van zijn vooroorlogse werk achter zich. De nieuwe geest werd uitgedrukt: alleen de lyrische kleur was niet meer genoeg. 

Doek

Meer werken van Anne Pierre de Kat (1881-1868)

Le petit déjeuner, ca. 1913
Anne Pierre de Kat (1881-1868)