Anna Boch

(La Louvriere, 1848-1936, Brussel)

In 1883 ontstond in de Brusselse herberg ‘Café des Boulevards’ de groep Les Vingt, waarvan advocaat Octave Maus de bezieler was. Maus had in die periode hoge internationale ambities en bracht ook een aantal Franse impressionisten naar België, zoals Monet, Renoir en Seurat. De invloed was duidelijk: de realistische stijl bleef maar er was een duidelijke verheldering van het palet. Een van de weinige vrouwelijke deelnemers aan de tentoonstellingen van Les Vingt was Anna Boch. Anna was leerling van Isidoor Verheyden en leerde door hem het plein air schilderden. Beroemd zijn de muziekdagen die zij organiseerde voor haar collega’s van Les Vingt. Boch was de enige die een werk van Vincent van Gogh verwierf tijdens het leven van de kunstenaar. Door bemiddeling van Père Tanguy kocht zij ‘De rode Wingerd’ die in 1880 bij Les Vingt was geexposeerd. Anna reisde graag en veel naar Griekenland, Marokko en Frankrijk. Hier schilderde zij haar violetachtig roze kustlandschappen.

Anna Boch was was de zuster van Eugène Boch en de nicht van O. Maus. Leerlinge van de landschapsschilder E. Beernaert, nadien van Isidor Verheyden, die haar ontvankelijk maakte voor het openluchtgenre. Sloot vriendschap met Van Rysselberghe door wiens bemiddeling zij in contact kwam met jonge avant-garde schilders. Sloot zich aan bij het inheemse impressionisme en trachtte onder invloed van het neo-impressionisme het divisionisme meester te worden zonder dit echter systematisch te doen. Verwierf verscheidene werken van Van Gogh, Ensor, Gauguin, Seurat, Toorop en Finch. Rond de eeuwwisseling ondernam zij verscheidene reizen met haar broer naar o.a. Nederland, Duitsland, Marokko, Zuid-Frankrijk en Griekenland. Werd lid van de kunstkring Vie et Lumière. Heeft deelgenomen aan de expositie van München in 1909. Schilderde landschappen en bloemen. Haar impressionistische schilderwijze is verwant aan die van Monet.

Musea: o.a. museum van Brussel.

(Bron: E. Benezit en Het impressionisme en fauvisme in Belgie: Goyens de Heusch).