Klijn, Albert

Klijn, Albert Albert Klijn

Albert Klijn (1895-1981)

Opgeheven natuur

 

‘Kunst is niet het weergeven van een positieve werkelijkheid, maar het zoeken naar de ideële waarheid.’ De graficus en schilder Albert Klijn refereerde aan deze woorden van de schrijver Nico van Suchtelen toen hij zijn gedachten over kunst en esthetiek op papier zette. Hij heeft lang gezocht en geëxperimenteerd voordat hij zijn zeer persoonlijke vorm vond om uitdrukking te geven aan deze ‘ideële waarheid’. In samenwerking met de Albert Klijn Stichting bereidt Kunsthandel Studio 2000 een tentoonstelling en monografie voor over de boeiende Nederlandse kunstenaar Albert Klijn.

 

Albert Klijn, geboren in Amsterdam op 5 april 1895, groeide op in een kunstzinnige omgeving. Vader Henricus Klijn (1855-1916) was tekenaar en lithograaf. Hij leerde zijn zoons Albert en de drie jaar oudere Willem (1892-1961) al vroeg naar kunst te kijken en hij wees hen op de waarde van toegepaste kunst en verantwoorde vormgeving. Dat alles had een grote aantrekkingskracht op de jonge Albert Klijn. Na de lagere school volgde hij drie jaar lang de avondopleiding aan de Tekenschool voor Kunstambachten in Amsterdam, overdag werkte hij op het atelier van zijn vader. Hij zette zijn opleiding voort aan de Quellinusschool, eveneens in Amsterdam.

Onder invloed van de aandacht voor de toegepaste kunsten binnen de Jugendstil kwam het zwaartepunt van Klijns grafisch werk te liggen in de jaren twintig en dertig. Voor een zeer belangrijk deel uitte zich dat in opdrachten voor de gemeente Amsterdam. Het boek Amsterdam gaf het voorbeeld van Peter van Dam en Philip van Praag, geeft een interessante kijk op wat er in die jaren door de hoofdstad aan opdrachten werd verleend aan grafische kunstenaars en wat die ontwerpers tot stand brachten. Het niveau lag hoog. Met Fré Cohen (1903-1943) en Johan Briedé (1885-1980) behoort Albert Klijn tot de meest getalenteerden die in deze periode gemeentelijke opdrachten uitvoerden.

Klijns ontwerpen zijn helder, evenwichtig, functioneel, sierlijk en als het zo uitkomt feestelijk. Van zijn hand zijn in die jaren vele brochures, affiches, kalenders, vignetten en programmaboekjes verschenen. Ook heeft hij reeksen prachtige variaties gemaakt van het stadswapen van Amsterdam. Zijn series obligaties bezitten vernuftige, geometrische patronen die de waardepapieren een aantrekkelijk aanzien gaven en ze tevens beschermden tegen vervalsing. Voor de Gemeentegiro ontwierp hij in 1929 het logo dat een halve eeuw – totdat de Gemeentegiro opging in de Postgiro – in gebruik is gebleven.

 

Vrij werk

 

Het kan niet anders of Albert Klijn heeft de revolutionaire ontwikkeling van zijn tijd van nabij gevolgd. En hij heeft er zich door laten inspireren. Zo bleek hij niet ongevoelig voor het symbolisme. Daarbij lijkt Klijn te zijn beïnvloed door Jan Toorop (1858-1928). Zijn lijnenspel, hoewel minder zwierig, verraadt de invloed van de Jugendstil. Zijn schilderijen en tekeningen uit de jaren twintig, begin jaren dertig zijn sterk wisselend van stijl en karakter. Naast impressionistische bloemstukken in pastel en gouache zijn er werken in gemengde techniek, stillevens bijvoorbeeld, waarin hij zich heeft overgegeven aan een onvervalst kubisme en andere stromingen. Halverwege de jaren dertig ontstonden vele magisch realistische schilderijen. Zijn werken werden door zijn palet, thematiek en techniek meer dan eens vergeleken met die van Raoul Hynckes (1893-1973). Na de oorlog nam Albert Klijn het gedachtengoed van de Cobra-beweging niet over, ook al experimenteerde hij, net als veel van zijn tijdgenoten, met materialen, vormen, en kleuren. Zijn abstracte schilderijen uit de jaren vijftig kunnen gezien worden als een opmaat voor het werk dat hij de laatste twintig jaar van zijn leven maakte. Nadat hij gedurende vele jaren de invloeden van zeer uiteenlopende stromingen had ondergaan, heeft hij omstreeks 1960 zijn definitieve en zeer persoonlijke uitdrukkingsvormen gevonden. Zijn eigen stijl, die hij tot zijn dood trouw zou blijven. Hij schilderde meer en meer met acryl. Het figuratieve element verdween uit zijn werk, zijn heldere en primaire kleuren maakten in veel schilderijen plaats voor gedempte, vaak aardse tonen. Zijn abstracties zijn grillig, verrassend, raadselachtig soms. Maar niet toevallig. Ze komen niet voort uit de grillen van het moment, maar uit de natuur. Daarin is Albert Klijn consequent gebleven: ook als abstract expressionist zocht hij uitdrukking te geven aan wat hem raakte in natuurlijke motieven en vormen. Hij bleef zijn werk zien als ‘opgeheven natuur’. Vele abstracte werken uit die laatste twintig jaar dragen titels die daarnaar verwijzen, zoals Natuurkracht, Natuurgebeuren en Oervormen, of Branding, Stukje bosgrond en Rusteloze aarde.

Ook heeft hij de lijn vanuit het magisch realisme doorgetrokken. In die zin dat hij het magische element – voor Albert Klijn in de natuur zo sterk aanwezig – tot uitdrukking heeft willen brengen in de ‘realiteit’ van de abstractie. ‘De magisch realisten zijn stil blijven staan, ik ben verder gegaan,’ zei Klijn tegen vrienden. Als ze hem vroegen of hij zichzelf tot de abstract expressionisten rekende, zei hij: ‘Nee, ik noem het magisch expressionisme.’

  • Naam: Albert Klijn
  • Geboren 1895
  • Overleden 1981
  • Schilder.

Albert Klijn

Geboren: 1895.

Overleden: 1981.

Schilder.

Werken van Albert Klijn (1895-1981)

Eros II
Albert Klijn (1895-1981)
Eros I
Albert Klijn (1895-1981)
Hommage a Chagall
Albert Klijn (1895-1981)
Tuinimpressie
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven met bloemen en fruit
Albert Klijn (1895-1981)
Hommage a Chagall
Albert Klijn (1895-1981)
Gletscher
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Waterval
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Boeket met droogbloemen
Albert Klijn (1895-1981)
Lawine
Albert Klijn (1895-1981)
Dynamisch kleurenspel nr. 2
Albert Klijn (1895-1981)
Rood signaal
Albert Klijn (1895-1981)
Eros II
Albert Klijn (1895-1981)
Tornado
Albert Klijn (1895-1981)
Gedroogd bouquet
Albert Klijn (1895-1981)
Grotimpressie
Albert Klijn (1895-1981)
Natuurgebeuren II
Albert Klijn (1895-1981)
Natuurgebeuren I
Albert Klijn (1895-1981)
Fata Morgana
Albert Klijn (1895-1981)
Orkaan
Albert Klijn (1895-1981)
Cycloon
Albert Klijn (1895-1981)
Eruptie
Albert Klijn (1895-1981)
Dorpsgezicht met ophaalbrug
Albert Klijn (1895-1981)
Fata morgana
Albert Klijn (1895-1981)
Orkaan
Albert Klijn (1895-1981)
Figuratie
Albert Klijn (1895-1981)
Lancering van de Apollo 8
Albert Klijn (1895-1981)
Eros I
Albert Klijn (1895-1981)
Oervormen
Albert Klijn (1895-1981)
Onder de zeespiegel
Albert Klijn (1895-1981)
Kompositie
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven met druiven
Albert Klijn (1895-1981)
Vulkanisch
Albert Klijn (1895-1981)
Schelpen
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Dode kievit
Albert Klijn (1895-1981)
Magisch vormenspel
Albert Klijn (1895-1981)
Titel onbekend
Albert Klijn (1895-1981)
Wendingen
Albert Klijn (1895-1981)
Ritmische compositie
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemimprovisatie
Albert Klijn (1895-1981)
Diepzee Impressie
Albert Klijn (1895-1981)
Mouvement
Albert Klijn (1895-1981)
Compositie met Boomschors
Albert Klijn (1895-1981)
Compositie met boomschors II
Albert Klijn (1895-1981)
Neushoornvogel
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemen in blauwe vaas
Albert Klijn (1895-1981)
Zelfportret
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Zelfportret
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Mijn moeder
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven met theerozen
Albert Klijn (1895-1981)
Boerenerf
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Ankie
Albert Klijn (1895-1981)
Vaas met bloemen
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Naaktstudie
Albert Klijn (1895-1981)
Slapende vrouw
Albert Klijn (1895-1981)
Violist
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemstilleven
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Stilleven met bloempotten en fruit
Albert Klijn (1895-1981)
Nimfen en waaier met schelpen
Albert Klijn (1895-1981)
Gedroogd gewas in vaas
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemcompositie in landschap
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven (Boeddha)
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven met koraal
Albert Klijn (1895-1981)
Duinen Zandvoort
Albert Klijn (1895-1981)
Strobloemen in vaas
Albert Klijn (1895-1981)
Zigeunerin
Albert Klijn (1895-1981)
Saxofonist
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemenkoopvrouw
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven met beeldje
Albert Klijn (1895-1981)
Wording
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemen improvisatie
Albert Klijn (1895-1981)
Improvisatie
Albert Klijn (1895-1981)
Stilleven met kandelaar
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemcompositie
Albert Klijn (1895-1981)
Boomstronk
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Bloemimprovisatie
Albert Klijn (1895-1981)
Bloemimprovisatie
Albert Klijn (1895-1981)
Impressie
Albert Klijn (1895-1981)
De vloek der mensheid
Albert Klijn (1895-1981)
Magische figuratie
Albert Klijn (1895-1981)
Compositie met boomschors III
Albert Klijn (1895-1981)
Compositie met boomschors IV
Albert Klijn (1895-1981)
Herfsttij
Albert Klijn (1895-1981)
Mysterie
Albert Klijn (1895-1981)
Droomwereld
Albert Klijn (1895-1981)
Luchtverschijnsel
Albert Klijn (1895-1981)
Natuurkracht
Albert Klijn (1895-1981)
Expansie
Albert Klijn (1895-1981)
Knotwilg
Albert Klijn (1895-1981)
Abstract
Albert Klijn (1895-1981)
Synthese
Albert Klijn (1895-1981)
Visionair
Albert Klijn (1895-1981)
Amsterdams straattype
Albert Klijn (1895-1981)
Scharensliep
Albert Klijn (1895-1981)
Cultuurgewas
Albert Klijn (1895-1981)
Druipsteengrot
Albert Klijn (1895-1981)
Oerwoud
Albert Klijn (1895-1981)
Zonder titel
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Paysage rocheux
Albert Klijn (1895-1981)
Beweging IV
Albert Klijn (1895-1981)
Compositie
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Spiralen in beweging
Albert Klijn (1895-1981)
Visionaire verbeelding
Albert Klijn (1895-1981)
Zo is de natuur
Albert Klijn (1895-1981)
Schip
Albert Klijn (1895-1981)
Zonder titel
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht
Rotswand
Albert Klijn (1895-1981)
Vulkanisme
Albert Klijn (1895-1981)
Flamingo paradijs
Albert Klijn (1895-1981)
Zonder titel
Albert Klijn (1895-1981)
Verkocht